تعمیرات لباسشویی

راهنمای خطاهای ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux از دیگر وسایل برقی آشپزخانه مجزا نیست و با گذشت زمان ارورهایی روی صفحه نمایش آن مشاهده خواهید کرد، اما نگران نباشید در زمان مشاهده ی ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با شناختن هر کدام از ارورها، راحت تر می توانید ایراد ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را تشخیص و تعمیر کنید.

رفع ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux در منزل

اگر فرد فنی کاری نیستید با مطالعه ی این مقاله می توانید ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux خود را رفع کنید، زیرا بسیاری از ارور های ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux ساده هستند و نیازی به تعمیر توسط تعمیرکار ندارد.

اگر در منزل یا محل کارتان هر مدل از ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را دارید به شما این اطمینان را می دهیم که مطالعه ی این مقاله بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.

کدهای خطای ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux و نحوه رفع آن

اگر صفحه نمایشگر ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux اروری را نمایش داد یعنی سیستم داخلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux شما دچار مشکل شده است، در این شرایط بسیاری از افراد تخصص ندارد و نمی دانند برای رفع ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux چه کاری باید انجام دهند، ما به شما می گوییم که اگر با این کدها مواجه شدید چطور بدون باز کردن ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux مشکل ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux منزل خود را رفع کنید.

کد ارور E10 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE10  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux به دلیل بسته بودن شیر آب، مسدود شدن فیلترها و خراب شدن شیر برقی و برد الکتریکی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux موجب عدم ورود آب به داخل ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux می شود.

برطرف کردن ارور E10 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E10 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux باز بودن شیر برقی، فیلتر، شیر برقی و سالم بودن برد الکتریکی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را چک کنید.

کد ارور E11 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE11  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشان از خراب شدن برد الکتریکی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux و در نهایت موجب افزایش آب ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux از حد مجاز می شود.

برطرف کردن ارور E11 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E11 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux سالم بودن مدار برد الکتریکی را چک کنید.

کد ارور E10 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کد E13

کد ارورE13  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشان دهنده ی خراب شدن شیر برقی و مدار برد الکتریکی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux و در نهایت قطع آب ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux می شود.

برطرف کردن ارور E13 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E13 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux مدار برد الکتریکی را چک کنید.

کد ارور E21 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE21  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux به دلیل مسدود شدن لوله ی تخلیه، کثیف شدن فیلترهای تخلیه، خراب شدن پمپ تخلیه، میکروسوئیچ فشار، برد اصلی و نشتی برق ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux اتفاق می افتد.

برطرف کردن ارور E21 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E21 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux تمیز بودن لوله ی تخلیه و فیلترهای تخلیه و سالم بودن میکروسوئیچ فشار و برد اصلی را چک کنید.

کد ارور E23 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE23  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux به دلیل خراب بودن پمپ تخلیه و ایجاد مشکل در سیم کشی های ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

برطرف کردن ارور E23 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E23 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux سیم کشی و پمپ تخلیه ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را چک کنید و در صورت خرابی آن را تعمیر یا عوض کنید.

کد ارور E24 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE24  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux به دلیل مشکل در ارزیابی پمپ تخلیه و در نهایت خراب شدن برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux می باشد.

برطرف کردن ارور E24 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E24 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را چک کنید.

کد ارور E33 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE33  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux به دلیل خراب شدن میکروسوئیچ فشار و سیم کشی ها، المنت حرارتی و نشتی برق در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux می باشد.

برطرف کردن ارور E33 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E33 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux میکروسوئیچ فشار، سیم کشی، المنت حرارتی و نشتی برق ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را چک کنید.

کد ارور E33 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارور E35 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE35  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشان دهنده ی خراب شدن میکروسوئیچ فشار، سیم کشی، شیر برقی و برد الکتریکی و موجب سرازیر شدن آب از ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux می شود.

برطرف کردن ارور E35 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E35 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux میکروسوئیچ فشار، سیم کشی، شیر برقی و برد الکتریکی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را چک کنید.

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کد E36

پیشنهاد آی‌بک امداد :  انواع مختلف ماشین لباسشویی دوقلو | بررسی و دقت به برچسب لباس

کد ارورE36  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشان دهنده ی خراب شدن میکروسوئیچ فشار ضد جوش و برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

برطرف کردن ارور E36 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E36 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux میکروسوئیچ فشار ضد جوش و برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux بررسی شود.

کد ارور E37 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE37  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشان دهنده مشکل در مدار سطح اول و در نهایت خراب شدن برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux می شود.

برطرف کردن ارور E37 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E37 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux باید برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را چک کنید و در صورت خرابی آن را تعمیر یا عوض کنید.

کد ارور E39 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE39  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux به دلیل خراب شدن میکروسوئیچ فشار ضد سیلاب ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

برطرف کردن ارور E39 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E39 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux میکروسوئیچ فشار ضد سیلاب ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux بررسی شود.

کد ارور E41 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE41  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشان دهنده ی خراب بودن قفل ایمنی درب، سیم کشی و برد ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است و موجب باز بودن درب ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux می شود.

برطرف کردن ارور E41 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E41 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux سالم بودن قفل ایمنی درب، سیم کشی و برد ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را بررسی کنید.

کد ارور E42 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE42  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشان دهنده ی مشکل در دهانه ی درب ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

برطرف کردن ارور E42 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E42 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux قفل درب و برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را چک کنید.

کد ارور E43 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE43  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشان دهنده ی مشکل در ترایاک ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

برطرف کردن ارور E43 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E43 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux قفل درب، برد و سیم کشی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را چک کنید.

کد ارور E43 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارور E44 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE44  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux یعنی ایراد از سنجش به هم قفل شدن درب ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

برطرف کردن ارور E44 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E44 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را چک کنید.

کد ارور E45 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE45  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux یعنی مشکل از سنجش به هم قفل شدن ترایاک درب ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

برطرف کردن ارور E45 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E45 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را تست کنید.

کد ارور E51 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE51  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux به دلیل نشتی جریان برق در سیم هاست و منجر به ایجاد مشکل در اتصال کوتاه ترایاک برق موتور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux می شود.

برطرف کردن ارور E51 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E51 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را تست کنید.

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کد E52

کد ارورE52  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux به دلیل نبود سیگنال از ژنراتور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

برطرف کردن ارور E52 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E52 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux سیم کشی، موتور و برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را تست کنید.

کد ارور E53 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE53  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشان از مشکل سنجش مدار در ترایاک موتور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

برطرف کردن ارور E53 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E53 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را چک کنید.

کد ارور E54 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE54  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux از مشکل چسبیدگی اتصالات رله موتور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

برطرف کردن ارور E54 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E54 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux سیم کشی، موتور و برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را تست شود.

کد ارور E61 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE61  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux به دلیل خراب شدن المنت حرارتی، سنسور دمای NCT ، سیم کشی و موتور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux منجر به گرم نبودن آب موردنیاز در زمان شستشوی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux می شود.

برطرف کردن ارور E61 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E61 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux المنت، سیم کشی و موتور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux بررسی شود.

کد ارور E62 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE62  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux به دلیل خراب شدن المنت حرارتی، سنسور دمای NCT ، سیم کشی و موتور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux منجر به گرم شدن بیش از اندازه ی آب ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux می شود.

برطرف کردن ارور E62 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

پیشنهاد آی‌بک امداد :  4 ترفند شناسایی لباسشویی اصل از تقلبی

برای برطرف کردن ارور E62 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux المنت، سنسور دمایNCT ، سیم کشی و موتور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux بررسی شود.

کد ارور E66 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

کد ارورE66  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux به دلیل وجود اتصالی در المنت حرارتی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux منجر به نشتی برق از المنت به زمین می شود.

برطرف کردن ارور E66 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E66 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux المنت حرارتی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را چک کنید و در صورت خرابی آن را تعمیر یا عوض کنید.

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کدE71

کد ارورE71  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux به دلیل خراب شدن سنسور دمایNCT  ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux می باشد.

برطرف کردن ارور E71 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E71 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux سالم بودن سنسور دمایNCT  را چک کنید و در صورت خرابی آن را تعمیر یا عوض کنید.

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کد E82

کد ارورE82  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux به دلیل ایراد از موقعیت ریست انتخابگر ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux می باشد.

برطرف کردن ارور E82 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E82 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را بررسی کنید.

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کد E83

کد ارورE83  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux یعنی مشکل از موقعیت ریست انتخابگر ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

برطرف کردن ارور E83 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E83 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را چک کنید.

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کدE93

کد ارورE93  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux یعنی برد خراب شده و تنظیمات ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux به ریخته و در نتیجه ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux کار نمی کند.

برطرف کردن ارور E93 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E93 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را تست کرده و در صورت خرابی آن را تعمیر یا عوض کنید.

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کد E94

کد ارورE94  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشانه ی نادرست بودن تنظیمات ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

برطرف کردن ارور E94 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E94 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux برد اصلی و تنظیمات ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را بررسی کنید.

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کد E95

کد ارورE95  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشانه ی خطای ارتباطی بین میکروپروسسور و EERPOM است.

برطرف کردن ارور E95 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E95 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux تعمیر شود.

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کد E96

کد ارورE96  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux یعنی مشکل از تنظیمات ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

برطرف کردن ارور E96 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E96 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux برد اصلی و تنظیمات ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را چک کنید.

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کد E97

کد ارورE97  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux یعنی مشکل از تنظیمات ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

برطرف کردن ارور E97 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور E97 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux برد اصلی و تنظیمات ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را چک کنید.

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کد EB1

کد ارورEB1  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشانه ی نامناسب بودن فرکانس برق مورد استفاده در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

برطرف کردن ارور EB1 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور EB1 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux ابتدا برق ساختمان را بررسی کنید در غیر این صورت مشکل برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را رفع کنید.

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کد EB1

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کد EB2

کد ارورEB2  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشانه ی بالا بودن ولتاژ ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

رفع ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کد EB2

برای برطرف کردن ارور EB2 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux برق ورودی و برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را چک کنید.

ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux با کد EB3

کد ارورEB3  در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux نشانه پایین بودن ولتاژ ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux است.

برطرف کردن ارور EB3 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

برای برطرف کردن ارور EB3 در ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux برق ورودی و برد اصلی ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux را چک کنید.

نتیجه گیری

این مقاله از تعمیرات ایبک جهت آشنایی شما برای انواع ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux تهیه شد. برای رفع ارور ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux از نمایندگی های مجاز در زمینه ی تعمیرات ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux کمک بگیرید، تا از آسیب مجدد ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux خود جلوگیری کرده باشید.

تعمیرکاران نمایندگی های مجاز ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux در سراسر کشور به راحتی قابل دسترس هستند و همچنین می توانید با شماره های درج شده در سایت یا صفحه تماس با ما با متخصصین ایبک امداد در تماس باشید یا از طریق بخش دیدگاه ها واقع در انتهای همین صفحه سوالات خود را مطرح کنید

خطاهای ماشین لباسشویی الکترولوکس

امتیاز سردبیر

مجموع امتیاز

مقاله راهنمای خطاهای ماشین لباسشویی الکترولوکس Electrolux

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا