تعمیرات یخچالتعمیرات

ارور یخچال فریزر هیمالیا و نحوه رفع این خطاها

ارور مدل های مختلف یخچال فریزر هیمالیا

ما در این مقاله از تعمیرات ایبک به برسی ارورهای انواع مدل های یخچال فریزر هیمالیا می پردازیم. شما پس از مطالعه این مقاله می توانید به راحتی به اشکالات یخچال خود پی ببرید و می توانید آن را برطرف کنید.

محتوا پنهان

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530

لازم به توضیح است که ارور یخچال فریزر های هیمالیا ممکن است در تمامی مدل های یخچال فریرز هیمالیا مشاهده شود اما راه خلی که ما در اینجا برای هر ارور یخچال فریزر هیمالیا برایتان ذکر کردیم تنها برای رفع یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 می باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد ارور F1

کد ارور F1 نشان دهنده اشکال در سنسور دمای فریزر کمپرسور است.

نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد ارور F1 :

ابتدا مقدار اهم سنسور دمای فریزر را با اهم متر اندازه بگیرید. اگر مشکل از سنسور دمای فریزر بود، سنسور دمای فریزر را عوض کنید در غیر اینصورت برد الکتریکی آن را عوض کنید.

بررسی و رفع ارور یخچال فریزر هیمالیا

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد ارور F2

کد خطای F2 نشان دهنده اشکال در سنسور اواپراتور فریزر است.

نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F2 :

در این حالا مقدار اهم سنسور اواپراتور را با دستگاه اهم متر اندازه بگیرید .امکان دارد مدار برد کنترل یخچال شما خراب شده باشد. در این حالت کاری از دست شما بر نمی آید و باید توسط کارشناسان یخچال فریزر هیمالیا بررسی شود.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F3

کد خطای F3 نشان دهنده شکال در سنسور دمای یخچال است. یکی از نشانه های ارور F3 یخچال فریزر هیمالیا این است که یخچال به مدت 20 دقیقه کار می کند سپس 20 دقیقه خاموش می ماند.

نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F3:

ابتدا با اهم متر مقدار اهم سنسور دمای یخچال را اندازه بگیرید. اگر مشکل از سنسور دمای یخچال بود آن را عوض کنید. در غیر اینصورت نگاهی به برد الکتریکی یخچال بیندازید ممکن است مشکل از برد الکتریکی باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F4

کد خطای F4 نشان از این است که سنسور اواپراتور یخچال شما خراب است.

نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F4:

ابتدا از قطع یا وصل بودن سنسور اواپراتور یخچال خود مطمئن شوید. سپس مقدار اهم سنسور اواپراتور یخچال را با دستگاه اهم متر اندازه بگیرید. سیم کشی های سنسور اواپراتور را تست کنید. امکان دارد مدار برد یخچال خراب باشد. البته این کار توسط متخصصان یخچال انجام شود.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F5

کد خطای F5 نشان دهنده این است که سرمای یخچال فریزر شما کم است.

نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد خطای F5 :

ابتدا فنی که داخل یخچال قرار دارد را تست کنید. بطور کلی برای پیدا کردن علت سرد نبود یخچال و فریزر، دمپر را بررسی می کنند.

حتما بخوانید:   آشنا شدن با معنی دکمه های آسانسور

بنابراین اگر مطمئن شدید که هم یخچال و هم فریزر شما سرمای همیشگی را ندارد در این موارد حتما شارژ، گاز و کمپرسور را تست کنید. ممکن است کمپرس کمپرسور به میزان لازم نباشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد ارور F8

کد ارور F8 نشان از این است که کابل فن یخچال قطع شده است و یا فن یخچال به درستی نمی چرخد.

نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد ارور F8 :

اگر فن یخچال به درستی نچرخد علامت فن بروی نمایشگر یخچال ثابت می ماند. اگر مطمئن شدید که در نمایشگر یخچال مشکلی وجود ندارد پروانه های فن و اتصالات را را تست کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد ارور F9

کد ارور F9 نشان دهنده قطع کابل فن یخچال و درست نچرخیدن فن است.

نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل کمبی 530 کد ارور F9 :

در این مدل نیز همانند ارور  F8، ابتدا علامت فن یخچال را روی نمایشگر بررسی کنید. اگر علامت فن ثابت بود بنابراین اتصالات کابل فن یخچال دچار مشکل شده است.

acne facials

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ کد خطای F1

در کد خطای F1 سنسور دمای کمپرسور حالت ثابتی ندارد. به عبارت دیگر 20 دقیقه روشن و 20 دقیقه دیگر خاموش است.

نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ کد خطای F1 :

ابتدا مقدار اهم سنسور دمای فریزر یخچال را با دستگاه اهم متر اندازه بگیرید. اگر لازم بود سنسور دمای کمپرسور یخچال فریزر هیمالیا را عوض کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ کد خطای F2

کد خطای F2  نشان دهنده ی این است که سنسور اواپراتور فریزر یخچال شما دچار مشکل شده است.

نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ کد خطای F2 :

در این حالت ابتدا حتما قطع یا خراب بودن سنسور اواپراتور فریزر توسط متخصص تست شود. همچنین مقدار سنسور اواپراتور را با دستگاه اهم متر اندازه بگیرید.

قطعه ترمودیسک و ترموفیوز را تست کنید. همچنین اگر برد کنترل یخچال خراب شده باشد باید توسط متخصصان تعمیرکار یخچال عوض شود.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ کد خطای F3

کد خطای F3  نشان دهنده ی این است که سنسور اواپراتو یخچال شما دچار مشکل شده است.

نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ کد خطای F3 :

ابتدا مقدار سنسور اواپراتور یخچال زا با دستگاه اهم متر اندازه بگیرید. در این ارور یخچال فریزر هیمالیا امکان دارد برد کنترل یخچال شما خراب شده باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ کد خطای F4

کد خطای F4  نشان دهنده ی این است که سنسور اواپراتور خراب است.

که سنسور اواپراتو یخچال شما دچار مشکل شده است.

نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ کد خطای F4

ابتدا از یک متخصص بخواهید که خراب ودن یا قطع بودن سنسور اواپراتور را تست کند. مقدار اهم سنسور را با دستگاه اهم متر اندازه بگیرید. و در حالت آخر سم کشی های سنسور اواپراتور را چک کنید. امکان دارد مدار برد یخچال شما خراب باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ کد خطای F5

کد خطای F5  نشان دهنده ی این است که سرمای یخچال شما کم است.

نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل آاگ کد خطای F5 :

هر زمان با ارور F5 در یخچال فریزر هیمالیا روبه رو شدید قبل از هر کاری برد الکترونیکی را چک کنید. زیرا امکان دارد در اتصالات برد، خازن، رله، فیوز و یا پایه های سوکت مشکلی بوجود آمده باشد. سپس قطعه های ترمودیسک، ترموفیوز و المنت را تست کنید تا مطمئن شوید به درستی کار می کنند.

از آنجا که کار فن وظیفه هدایت سرما از فریزر به یخچال است بنابراین فن های داخل فریزر و یخچال خود را نیز چک کنید. اگر متوجه شدید فن به درستی کار نمی کند آن را عوض کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل های مختلف

زمانی که میزان کمپرس کمپرسور یخچال کافی نباشد کمپرسور موتور نمی تواند فشار گاز کافی را به سمت اواپراتور هدایت کند. بنابراین در این حالت باید کمپرسور موتور را عوض کنید.

بعضی مواقع ارور F5 در یخچال فریزر هیمالیا نشانه ی این است که لوله های مویی یا کپیلاسیون مسدود شده و باعث کیپ شدن مدار و در نتیجه توقف ایجاد سرما در یخچال فریزر هیمالیا می شود.

از موارد دیگر چک کردن نشتی گاز یخچال فریزر است. در بعضی از مدل های یخچال فریزر هیمالیا کندانسور داخل بدنه یخچال و در بعضی دیگر کندانسور بیرون یخچال قرار گرفته است. لازم داست در مرحله آخر نشتی گاز را تست کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 کد ارور E1

 • کد خطای E1  نشان دهنده ی این است که سنسور داخلی کابین یخچال دچار مشکل شده است.
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 کد ارور E1 :
 • ابتدا مقدار اهم سنسور را با دستگاه اهم متر اندازه بگیرید و اگر لازم بود سنسور داخلی کببین یخچال را عوض کنید. همچنین مدار برد یخچال را نیز چک کنید ممکن است خراب شده باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 کد ارور E2

 • کد خطای E2  نشان دهنده ی این است که سنسور داخلی کابین فریزر یخچال شما دچار مشکل شده است.
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 کد ارور E2 :
 • ابتدا مقدار اهم سنسور را با دستگاه اهم متر اندازه بگیرید و اگر لازم بود سنسور داخلی کابین فریزر یخچال را عوض کنید. قطعه های ترمودیسک، ترموفیوز و همچنین مدار برد کنترل یخچال را چک کنید و اگر خراب بود آن ها را عوض کنید.
حتما بخوانید:   راهنمای استفاده از یخچال مای تگ | عیب یابی و تعمیر در منزل

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 کد ارور E3

 • کد ارور E3  نشان دهنده ی این است که سنسور اواپراتور یخچال شما دچار مشکل شده است.
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 کد ارور E3:
 • ابتدا مقدار مقاومت سنسور اواپراتور را با دستگاه اهم متر اندازه بگیرید. از یک متخصص بخواهید سالم بودن سنسور یخچال شما را چک کند و اگر خراب بود آن را عوض کنید.
 • از سالم بودن قطعه های مدار برد الکترونیک، المنت و همچنین ترموفیوز یخچال خود اطمینان حاصل کنید. اگر متوجه شدید به درستی کار نمی کنند حتما آن ها را عوض کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 کد ارور E8

 • کد خطای E8  نشان دهنده ی این است که سنسور محیطی یخچال شما دچار مشکل شده است
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 کد ارور E8:
 • ابتدا مقدار اهم سنسور یخچال خود را با دستگاه اهم متر اندازه بگیرید. از یک متخصص بخواهید سنسور محیطی یخچال شما را چک کند. همچنین ممکن است ترموفیوز و یا مدار برد الکترونیک یخچال شما دچار مشکل شده باشد. در صورت بررسی و خرابی آن از کارشناس یخچال فریزر هیمالیا بخواهید قطعات خراب را برایتان عوض کند.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 کد ارور EO

 • کد خطای EO  نشان دهنده ی این است که سیستم یخساز یخچال شما به درستی کار نمی کند.
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 کد ارور EO:
 • ابتدا باید یک متخصص سیم کشی سیستم یخساز یخچال را چک کند. سپس سنسور یخساز تست شود. و در نهایت ممکن است مدار برد الکترونیک یخچال شما به درستی کار نکند. که در اینصورت باید تعویض شود.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 کد ارور EE

 • کد ارور EE  نشان دهنده ی این است که سنسور دمای یخچال دچار مشکل شده است.
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل 666 کد ارور EE:
 • قبل از هر کاری از یک متخصص بخواهید خرابی سنسور یخچال شما را چک کند. در مرحله بعد امکان دارد اتصالات کوتاه سنسور دچار مشکل شده باشد که این مرحله نیز توسط یک متخصص باید تست شود و در صورت نیاز تعویض گردد. و در نهایت طبق تمامی ارورهای یخچال فریزر هیمالیا مدار برد الکترونیک یخچال را نیز چک کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور F1

 • کد خطای F1  نشان دهنده ی این است که سنسور اواپراتور یخچال شما دچار مشکل شده است.
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور F1:
 • در این حالت سعی کنید ابتدا سنسور اواپراتور فریزر را چک کنید که خراب یا قطع نباشد. مقدار اهم سنسور اواپراتور را با دستگاه اهم متر اندازه بگیرید. در بعضی مواقع امکان دارد مدار برد کنترل یخچال خراب شده باشد. در صورت خرابی، قطعات سنسور اواپراتور و یا برد الکترونیکی را عوض کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور F2

 • کد ارور F2  نشان دهنده ی این است که سنسور کابین فریزر یخچال شما دچار مشکل شده است.
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور F2:
 • ابتدا مقدار اهم سنسور کابین فریزر را با دستگاه اهم متر اندازه بگیرید. و اگر لازم بود عوض کنید. همچنین قطعات ترمودیسک و ترموفیوز را نیز چک کنید. در حالت آخر امکان دارد مدار برد کنترل دستگاه شما خراب باشد.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور F3

 • کد ارور F3  نشان دهنده ی این است که سنسور یخچال شما دچار مشکل شده است.
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور F3:
 • ابتدا از یک متخصص بخواهید خرابی سنسور یخچال شما را چک کند. سپس مقدار اهم سنسور یخچال را با دستگاه اهم متر اندازه بگیرید. از سالم بودن سیم کشی های مربوط به سنسور یخچال مطمئن شوید. در نهایت مدار برد یخچال را چک کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور F4

 • کد خطای F4  نشان دهنده ی این است که سنسور کابین یخچال شما دچار مشکل شده است.
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور F4:
 • در این ارور مقدار اهم سنسور یخچال را با دستگاه اهم متر اندازه بگیرید. مدار برد کنترل یخچال را چک کنید و در صورتی که سنسور و برد یخچال به درستی کار نمی کند از یک متخصص بخواهید برایتان عوض کند.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور E1

 • کد ارور E1 نشان دهنده ی این است که فن فریزر یخچال شما خراب شده است.
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور E1:
 • ابتدا فن داخل فریزر را چک کنید که آیا به درستی کار می کند. سپس پره های فن داخل فریزر را تست کنید که دچار خرابی یا گرفتگی نشده باشند. در نهایت از سالم بودن مدار برد کنترل یخچال اطمینان حاصل کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور E2

 • کد ارور E2  نشان دهنده ی این است که فن دستگاه شما دچار مشکل شده است.
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور E2 :
 • ابتدا مقاومت فن را چک کنید. سپس مطمئن شوید فن دچار سوختگی نشده باشد. در مرحله بعد امکان دارد برد الکترونیکی دستگاه خراب شده باشد. همچنین موتور و کارکرد آن را چک کنید. و در نهایت ممکن است مدار الکترونیکی دستگاه دچار مشکل شده باشد.
حتما بخوانید:   روش های باز کردن موتور جاروبرقی

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور E3

 • کد ارور E3  نشان دهنده ی این است که فن کندانسور خراب شده است.
 • ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور E6:
 • کد ارور E6  نشان دهنده ی گرمای بیش از حد و یا یخ زدن دمپر یخچال شما است.

نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور E6

 • در این حالت دمپر کانال هوای یخچال فریزر هیمالیا و میزان آبگیری آن را چک کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور H1

 • کد ارورH1  نشان دهنده ی این است که هیتر المنت یخچال شما خراب است.
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور H1 :
 • ابتدا مقدار مقاومت هیتر را با دستگاه اهم متر یا مولتی متر اندازه بگیرید و در صورتی که به درستی کار نمی کند آن را عوض کنید. سپس قطعه ترمودیسک و همچنین مدار برد الکترونیک را نیز چک کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور H2

 • کد ارور H2  نشان دهنده ی این است که هیتر سینی فریزر یخچال دچار مشکل شده است.
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور H2 :
 • ابتدا از یک متخصص بخواهید هیتر سینی فریزر یخچال شما را چک کند و در صورتی که به درستی کار نمی کند آن را عوض کنید. سپس مدار برد الکترونیک را نیز بررسی کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور H3

 • کد ارور H3  نشان دهنده ی این است که هیتر اواپراتور دچار مشکل شده است.
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور H3:
 • ابتدا مقدار مقاومت هیتر را با دستگاه اهم متر اندازه بگیرید. سپس قطعات ترمودیسک و برد یخچال را چک کنید. ممکن است نیاز باشد برد یخچال فریزر را تعمیر یا حذف کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور H4

 • کد ارور H4  نشان دهنده ی این است که هیتر سینی یخچال (المنت برچسبی) دچار مشکل شده است.
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور H4 :
 • ابتدا توسط یک متخصص هیتر سینی یخچال را  تست کنید اگر لازم بود آن را عوض کنید. در نهایت امکان دارد مدار برد الکترونیک یخچال خراب شده باشد گه  در این حالت باید تعویض شود.

انواع ارور یخچال فریزر هیمالیا و نحوه برطرف کردن آن ها

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور C1

کد ارور C1  نشان دهنده ی این است کمپرسور دچار مشکل شده است.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور C2

 • کد ارور C2  نشان دهنده ی این است که دمای یخچال نامناسب است.
 • نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور C2:
 • ابتدا قطعه برد الکترونیک یخچال را چک کنید. ممکن است در اتصالات برد، اشکال در خازن ها، رله، فیوز و پایه های سوکت قطعی رخ داده باشد.
 • قطعه های ترمودیسک، ترموفیوز و المنت را تست کنید و مطمئن شوید به درستی  کار می کنند.
 • فن های داخل فریزر و یخچال را تست کنید.
 • کار فن هدایت سرما از فریزر به داخل یخچال می باشد. اگر به هر دلیل عملکرد فن مختل شود، لازم است آن را عوض کنید.
 • مطمئن شوید کمپرسور با فشار کافی، گاز را به سمت اواپراتور هدایت می کند.
 • در صورتی که کمپرسور کمپرس کافی را نداشته باشد، لازم است کمپرسور موتور را عوض کنید.
 • در بعضی موارد گرفتگی لوله های مویی یا کپیلاسیون باعث مسدود شدن مدار و در نتیجه عدم تولید سرما می شود.
 • نشتی گاز یخچال فریزر را نیز چک کنید. در بعضی از یخچال ها کندانسور داخل بدنه یخچال و در بعضی دیگر کندانسور بیرون یخچال قرار گرفته است.
 • ابتدا علت نشتی گاز یخچال را چک کنید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور L2

کد خطای L2  نشان دهنده ی این است که سیستم روشنایی یخچال  دچار مشکل شده است.

نحوه برطرف کردن ارور یخچال فریزر هیمالیا مدل بتا کد ارور L2:

در این حالت ابتدا لامپ هایی که درون یخچال قرار گرفته را عوض کنید. در نهایت اتصالات لامپ ها را چک کنید.

نتیجه گیری ارور یخچال فریزر هیمالیا :

ما در این مقاله تمام تلاشمان را انجام دادیم که به طور کامل کلیه ارورهای یخچال فریزر هیمالیا را با راه حل های برطرف نمودن آن برای شما بیان کنیم. تا خودتان بدون هیچ گونه هزینه ای بتوانید مشکل یخچال خود را برطرف کنید.

ممکن است در مواردی با ارورهایی روبه رو شوید که در این مقاله وجود ندارد و یا ارورهایی روی صفحه نمایش یخچال  فریزر هیمالیا، نشان دهنده مشکلات بزرگتری باشند که در این صورت لازم است بدون انجام کاری با نیروی متخصص و مجاز تماس بگیرید.

ارور یخچال فریزر هیمالیا و نحوه رفع این خطاها

امتیاز سردبیر

مجموع امتیاز

مقاله آموزشی برای ارور یخچال فریزر هیمالیا و نحوه رفع این خطاها

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا