موتور یخچال فریزر چند آمپر است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: یخچال فریزرموتور یخچال فریزر چند آمپر است؟
کاربر ایبک امداد پرسیده شده 10 ماه قبل

سوالی که دارم این است که موتور یخچال فریزر منزل چند آمپر است، در مغازه ها آمپر متفاوت دارند؟

آمپر یخچال های معمولی چقدر است ؟

دکمه بازگشت به بالا