موتور یخچال فریزر چند آمپر است؟

پرسش و پاسخدسته بندی: یخچال فریزرموتور یخچال فریزر چند آمپر است؟
کاربر ایبک امداد پرسیده شده 6 ماه قبل

سوالی که دارم این است که موتور یخچال فریزر منزل چند آمپر است، در مغازه ها آمپر متفاوت دارند؟

آمپر یخچال های معمولی چقدر است ؟

دکمه بازگشت به بالا