مجله

دیدن یخچال در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دیدن یخچال ، سرما و خوراکی های درون یخچال

از دیر باز مساله خواب دیدن میان انسانها و تعبیر آن موضوعی کاملاً اساسی و قابل توجه بوده و از آنجایی که خواب یکی از نشانه های موجود غیر مادی به نام روح است یکی از آیات غیر قابل انکار خداوند هم محسوب می شود چرا که در خواب روح انسان به علت عدم اشتغال و توجه به جسم از کالبد ماده رها شده و به تناسب سعه وجودی خود در عالم و چه بسا عوالم غیر مادی سیر می کند و مشاهده های  این سیر به شکل خواب برای فرد خوابیده مجسم می شود البته توجه به این نکته ضروری است که به جهت تعلق روح انسان و همچنین اشتغال مداوم با عالم ماده و اصولاً هر چیزی که در پیرامونش هست ، خواب ها هم به شکل همان چیزهایی که روز مره با آن درگیر هست مجسم می شوند ممکن است، برای مثال دیدن یخچال در خواب، ممکن است آن را پر یا خالی از خوراکی ببینید و برای شما سئوال باشد که تعبیر خواب یخچال چیست ؟

تعبیر خواب های قدیمی مثل تعبیر خواب دانیال پیامبر و ابن سیرین و ایضاً تعبیر خواب هایی که در غالب روایت از معصومین سلام الله علیهم نقل شده اند به علت اینکه یخچال وسیله است که حدوداً کمتر از 3 قرن است که پای خود را به زندگی بشر باز کرده نمی تواند به طور کاملاً شفاف و دقیق برای فرد خواب دیده حلال مشکل باشد فلذا یا باید از افراد روشن ضمیر یا افرادی که در این خصوص مهارت دارند و با توجه به روحیات افراد ، خواب را تعبیر می کنند ، مراجعه نمود،  البته باید دقت کرد که هیچ تعبیر خوابی به غیر از لسان انبیای الهی و معصومین علیهم السلام نمی تواند انسان را در حقیقت خواب دیدن و تعبیر آن به یقین برساند در این مقاله سعی شده نظرات برخی افرادی که در باب تعبیر خواب دیدن یخچال و موضوعات پیرامون این دستگاه پرکاربرد عصر حاضر سخن رانده اند مطالبی ارائه گردد.

تعبیر خواب دیدن یخچال

دیدن یخچال در خواب

درباره خود واژه یخچال به علت نوظهور بودن این دستگاه در کتب تعبیر خواب مطالب زیادی یافت نمی شود با این حال از معدود مواردی که به  موضوع تعبیر خواب دیدن یخچال پرداخته اند را جهت استفاده می آوریم :

 • آنلی بیتون، دیدن یخچال در خواب را نشانه آزار رساندن به فردی می داند که می خواهد از راه درست امرار معاش کند و نیز دیدن اینکه یخ در یخچال می گذارد را نشانه صاحب اعتبار و احترام شدن تعبیر می کند ، بیتون در کتاب تعبیر خواب خود می گوید اگر خواب بیننده دید چیزی درون یخچال می گذارد به این معناست که برای موفقیت تلاش می کند.او گذاشتن آب در یخچال را برای یخ زدن نشانه آن می داند که به خاطر خودخواهی در زندگی شکست می خورد.
 • لیلا برایت در کتاب تعبیر خواب خود دیدن یخچال را نشانه آگاهی از مسائل مهم می داند.
 • کارل گوستاو یونگ سوئیسی یک فیلسوف و روانپزشک که در 17 سال مانده به پایان عمر خود بر اثر سانحه ای تجربه خروج از روح را پیدا کرد در کتاب تعبیر خواب دیدن یخچال یا باز کردن درب آن را دلیل اینکه خواب دیده فردی سرد است و باید در زندگی خود هدف های جدید در نظر بگیرد و به فکر بهتر کردن انگیزه باشد، می داند.
حتما بخوانید:   معایب و مزایای یخچال الکترواستیل

دیدن خوراکی در خواب

در دنیای پیچیده امروزی دیگر نمی شود خوراکی ها را به روز خرید و این میسر نمی شود مگر اینکه خوراکی ها خصوصاً از جنس فاسد شدنی را در یخچال نگهداری می کنند چه بسا در خواب یخچالی را دیده باشید که دارای خوراکی است:

 • در کتاب تعبیر خواب به نقل از ابن سیرین در باب خوردنی ها است که می گوید: هر خوردنی که بوی خوش دارد به خواب دیدن نیکی است و اگر ناخوش بود دلیل بر شر و بدی است.

دیدن خرید و فروش در خواب

در دنیای امروزی غالب اجناس از طریق خرید و فروش به دست انسان می رسند فلذا یکی دیگر از موارد مرتبط با یخچال خواب خرید و فروش یخچال می باشد:

 • باز به نقل از ابن سیرین در کتاب تعبیر خواب در باب خرید و فروختن می خوانیم که : خرید و فروش کردن در خواب بد است.
 • ابراهیم بن عبدالله کرمانی در همین باب می گوید : خرید و فروش دلیل بود که به قدر و قیمت کار چیزی یابد.
 • منوچهر مطیعی تهرانی که فیلم نامه نویس معاصر بود در زمینه تعبیر خواب کتابی دارد در این کتاب می نویسد خرید در خواب خوب است اما باید دید چه می خرد امام فروش خوب نیست.
 • لوک اویتنهاو هم خرید کردن را مساوی جشن گرفتن می داند.

دیدن سرما در خواب

از واژه هایی که به محض شنیدن نام یخچال به ذهن می رسد واژه سرما است ، سرمای یخچال هم ممکن است در خواب به اشکال مختلف برای انسان مجسم شود:

 • حضرت یوسف و آله علیه السلام دیدن هر نوع سرما را زیان می داند.
 • در این باب هم در کتاب تعبیر خواب ابن سیرین می خوانیم که : سرما در خواب رنج و مضرات است اگر در خواب دید که سرما یافت دلیل که بقدر سرما درویشی و تنگدستی است اگر دید سرما تن او را خشک گردانید دلیل که زود هلاک شود یا کسی از خویشان وی بمیرد.
 • یک روانشناس اروپایی به نام آنلی بیتون رنج از سرما در خواب را علامت این می داند که باید بیشتر مراقب سلامت و دیگر امور مربوط به خود باشید ، دشمنان شما برای نابودی تان در حال نقشه کشیدن هستند.
 • خالد بن علی بن محد العنبری سرما در خواب را نشانه فقر می داند.
حتما بخوانید:   از کجا متوجه شویم یخچال چند فوت است؟

دیدن یخ در خواب

تعبیر خواب دیدن یخچال

یخ واژه ای است که با نام  یخچال  عجین می باشد و از دیگر موارد مهمی است که باید به آن پرداخته شود:

 • منوچهر مطیعی تهرانی یخ را تعبیر به غم و غصه می کند اما از جابر مراکشی نقل می کند که دیدن یخ در خواب به معنای گشادگی در کارهاست ، حال اینکه منوچهر مطیعی دیدن خواب یخ در زمستان را خوب نمی داند اما اگر در تابستان یخ فراوان ببیند که جمع می کند تعبیر به رهایی یافتن از غم می کند و نیز آب شدن یخ را تعبیر به حل شدن مشکلات نموده است.
 • ابن سیرین دیدن یخ را در خواب غم و غصه می داند خاصه اگر در فصل سرما باشد.
 • جابر مغربی می گوید اگر در خواب دیدی که یخ جمع می کنی به معنای جمال است.
 • ابراهیم بن عبدالله کرمانی دیدن یخ در زمستان را عیش خوش تعبیر می کند.
 • آنلی بیتون دیدن یخ در خواب را نشانه آن می داند که افراد بی ارزش سعی می کنند تا بهترین ثمره فعالیتش را نابود سازند.
 • هانس کورت دیدن خواب یخ را بیانگر آسیب رساندن عده ای به خواب بیننده می داند.
 • لوک اویتنهاو دیدن یخ را در خواب به غم تعبیر می کند.

دیدن غذا در خواب

از مواردی که در یخچال های امروز غالباً یافت می شود غذای فریز شده یا باقیمانده غذاست ، که معبران در این خصوص هم تعابیری دارند که به آن می پردازیم :

 • خالد بن علی بن محد العنبری می گوید غذای پخته شده در خواب بر رزق و روزی فوری دلالت دارد.
 • آنلی بیتون دیدن پس مانده های غذا را علامت آن می داند که در رابطه با مسائل اجتماعی شکست خواهید خورد و احساس نومیدی خواهید کرد. او دیدن مواد غذایی در خواب را نشانه ادغام امور جزئی و دست و پا گیر با کارهای مهمتان عنوان می کند.
 • از نظر منوچهر مطیعی دیدن غذا در خواب نشانه نعمت و خیر و برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تاثیر منفی و مثبت می گذارد که باید مورد توجه قرار گیرد .
حتما بخوانید:   راهنمای خرید لوازم خانگی بوش BOSCH | بهترین محصولات برند بوش

تعبیر خواب دیدن یخچال

نتیجه گیری دیدن یخچال در خواب

مطالبی که در این مقاله عنوان شد تلخیص شده از کتب تعابیر خوابی می باشد که منتشر شده است همانطور که مشاهده می فرمایید  تعابیر مطرح شده توسط افراد مختلف غالباً با تضاد آرا همراه هستند فلذا توجه به چند نکته زیر می تواند برای شما راهگشا باشد:

 • در تعبیر خواب ، زمان و مکان و حال فرد خواب دیده بسیار مهم است و بحث در این خصوص در این مجال نمی گنجد.
 • اگر واقعاً مصر به تعبیر خواب خود هستید از افراد ریاضت کشیده ای که عمری در مجاهدت با نفس خود تلاش کرده اند طلب یاری کنید.
 • متاسفانه برخی تعبیر خواب را یک علم اکتسابی می دانند حال اینکه تعبیر خواب موضوعی ماورای علم مادی است و به قول معروف کاملاً چشیدنی است و از طریق مجاهدت با نفس و مبارزه با خواهشهای نفسانی حاصل می شود مثل بزرگانی چون امام صادق علیه السلام ،حضرات یوسف و دانیال نبی و آله علیه السلام و ابن سیرین رحمه الله علیه
 • تعبیر خواب حتی اگر از زبان بزرگی نقل شده باشد ممکن است به تناسب حال افراد مختلف ،متفاوت باشد ، پس صرف شنیدن تعبیر خواب از بزرگی درباره فردی خاص نمی تواند معیار سنجش خواب فرد دیگری باشد.
 • به تعبیر شیخ عباس قمی در کتاب سفینه البحار خواب ها اساساً بر چهار نوع هستند رویای صادقه ،رویای کاذبه ،خوابی که به جهت عدم اعتدال مزاج است و خوابی که نتیجه فکر توهم و تخیل خود فرد است.

تعبیر خواب دیدن یخچال

مجموع امتیاز

مجموع امتیاز

مقاله ای کامل برای دیدن یخچال در خواب و تعبیر کامل آن

امتیاز کاربر: 4.6 ( 1 نتایج)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا