مجله تعبیر خواب

تعبیر خواب بادام | تعبیر دیدن بادام تلخ در خواب چیست؟

شماره تلفن نمایندگی تعمیرت یخچال، تلویزیون 021

بادام دیدن در خواب زیاد رایج نبوده و بیشتر تعبیر کنندگان معتقدند که اگر در خواب بادام را ببینید، تعبیر خوبی دارد. به طور کلی معنی خوابی که در مورد خوراکی می‌بینید به جزئیات آن بستگی دارد. شما بعد از بیدار شدن کم کم جزئیات خواب را فراموش خواهید کرد، به همین علت بیشتر خواب‌ها قابل تعبیر کردن نیستند. بهترین راه برای اینکه جزئیات خواب را فراموش نکنید این است اگر تعبیر خواب برایتان اهمیت دارد بعد از بیدار شدن سریعاً هر چه را که به یاد می‌آورید بنویسید.

البته به این نکته مهم توجه کنید که بر اساس اعتقاد معبرین و تحلیلگران رویا و خواب، پوست کنده بودن و یا پوست داشتن بادام می‌تواند در تعبیر خواب تأثیر داشته باشد. با پوست بودن بادام تعبیر خواب شما را کاملاً دگرگون خواهد کرد، باید توجه داشته باشید که بادامی که در خواب می‌بینید با پوست است و یا بدون پوست؟

تعبیر خواب بادام چیست؟

معمولاً دیدن خواب بادام معنی خاصی ندارد ولی اگر در خواب بادام را دیدید و فکر می‌کنید که خوابتان حتماً معنی دارد، توصیه می‌کنیم قبل از تعبیر آن، تمام جزئیات را به یاد بیاورید و اگر هم جزئیات خواب را فراموش کردید بهتر است آن را تعبیر نکنید.

دیدن بادام در خواب معمولاً خوب بوده و می‌تواند به معنی این باشد که صبوری ها و تلاش هایتان نتیجه خواهد داد و در آینده نزدیک به آرزوهای خود می‌رسید و می‌توانید برای مدت طولانی از نتیجه زحمات خود استفاده کنید. شما برای رسیدن به اهدافتان تلاش بسیاری کرده‌اید و به همین علت موفقیت می‌تواند برایتان شیرین باشد.

محمد بن سیرین در مورد تعبیر خواب بادام می‌گوید:

دیدن خواب بادام می‌تواند نشانه روزی و نعمت باشد و یا احتمال دارد به خصومت هم تعبیر شود. اگر خواب دیدید که بادامی را گرفته‌اید یعنی شما روزی و نعمت زیادی به دست می‌آورید که در راه رسیدن به آن دشواری‌هایی را باید تحمل کنید.

حتما بخوانید:   تعبیر دیدن اموات در خواب | تعبیر ناراحت بودن میت در خواب

معبران در مورد تعبیر این خواب می‌گویند: بادام در خواب علم بوده از رنج شفا پیدا می‌کنید و اگر مغز بادام را ببینید تعبیر بهتری دارد.

ابراهیم کرمانی هم در مورد دیدن خواب بادام می‌گوید:

اگر شما در خواب دیدید که بادام پوست دارد و یا کسی بادام را به شما داده، نشانه این است که به سختی از شخص بخیل چیزی به شما می رسد.

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر دیدن بادام در خواب می‌تواند نشانه این باشد که شما به زودی ثروتمند می‌شوید.

جابر مغربی هم در مورد تعبیر خواب بادام می‌گوید: بادام در خواب می‌تواند نشانه مال و نعمت باشد ولی اگر بادامی که در خواب می‌بینید پوست داشته باشد دلیل این است که با سختی و رنج می‌توانید مالی را به دست بیاورید و اگر بادام پوست نداشته باشد نشانه مالی است که به سادگی به دست می‌آید.

امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرماید:

تعبیر دیدن بادام در خواب می‌تواند دو معنی داشته باشد:

  1. شما از بیماری شفا پیدا می‌کنید.
  2. مالی از پنهان به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب بادام

تعبیر دیدن مغز بادام در خواب

معبران معتقدند که اگر در خواب مغز بادام را ببینید تعبیر خوبی دارد و می‌تواند به معنی این باشد که شما اکنون بهترین دوران زندگی‌تان را سپری کرده و نسبت به زندگی احساس خوبی دارید. امیدواری شما به آینده زیاد بوده و حتی احساس می‌کنید که در آینده هم روزهای خوبی در انتظارتان است.

مطیعی تهرانی می‌گوید: اگر در خواب مغز بادام تازه را دیدید نشانه مالی است که بسیار آسان و زود به دستتان خواهد رسید. ولی نمی‌توانید مطمئن باشید که این پول بقای زیادی دارد.

اگر در خواب دیدید که از یک فروشنده دوره گرد در حال خریدن بادام هستید و یا اینکه کسی در پاکتی به شما مغز بادام هدیه می‌کند، مسلماً در آینده نزدیک پولی به دستتان خواهد رسید که راحت و بی دغدغه این پول را صاحب می‌شوید ولی به همان صورت که تا رسیدن به خانه بادام‌های داخل پاکت را می‌خورید، این پول هم به زودی نقصان پیدا کرده و تمام می شود.

معبر یونانی یعنی خانم آتیانوس می‌گوید: دیدن مغز بادام در خواب می‌تواند نشانه پول و یا سودی باشد که از طرف فرزندتان به شما خواهد رسید و اگر هم فرزند ندارید ممکن است از جانب خواهر یا برادرتان این سود به شما برسد.

آنلی بیتون هم در مورد خواب مغز بادام می‌گوید:

حتما بخوانید:   تعبیر خواب میمون | تعبیر دیدن میمون در قفس

اگر در خواب بادام‌هایی نارس دیدید نشانه این است که قبل از اینکه وضعیت و موقعیت تان تغییر کند، بسیار ناامید خواهید بود.

تعبیر دیدن پوست بادام در خواب

تعبیر کنندگان معتقدند که دیدن پوست بادام در خواب می‌تواند به تعبیر اسرار و رازهای شما باشد. اگر خواب پوست بادام را دیدید ممکن است شما راز بسیار مهمی را از فردی مخفی کرده و نمی‌خواهید که او راز شما را بداند. احتمالاً این راز دروغی بزرگ و یا حتی گاهی خیانت شما در حق این فرد است.

تعبیر شکستن پوست بادام به وسیله کس دیگر

اگر خواب دیدید که پوست بادام را می‌شکنید به معنی این است که احساس می‌کنید در بین اطرافیانتان شخصی تلاش می‌کند در زندگی شما سرک کشیده و از کارهایتان سر در بیاورد. او می‌خواهد به اسرار زندگی‌تان پی برده و برایتان ایجاد دردسر کند و یا شاید قصد دارد که شما را تحت فشار بگذارد.

تعبیر دیدن مقدار زیاد بادام در خواب

اگر بادام زیادی در خواب دیدید نشانه این است که شما تلاش زیادی می‌کنید تا به موفقیت برسید ولی به دلیل این همه عجله بیشتر مواقع از این شاخه به آن شاخه پریده و با وجود تلاش زیادتان، موفقیتی به دست نمی‌آورید و فقط خودتان را خسته می‌کنید. شاید لازم باشد که کمی استراحت کرده و در روی رسیدن به هدفتان تمرکز کنید.

تعبیر هدیه دادن بادام در خواب

هدیه دادن بادام در خواب می‌تواند به تعبیر این باشد که شما برای رسیدن به هدفتان با مشکل مواجه شده‌اید ولی با کسی آشنا شدید که می‌تواند به شما کمک کرده و مشکلاتتان را حل کند. شما به این شخص اعتماد کامل داشته و حس می‌کنید قادر است به شما کمک کند.

تعبیر چیدن بادام در خواب

اگر خواب دیدید که از درخت بادام می‌چینید، به معنی این است که برای رسیدن به اهداف خود سخت‌ترین راه را انتخاب کرده و می‌خواهید هر کاری را از اول، خودتان شروع کنید. به همین علت برای انجام دادن کارها انرژی زیادی هدر می‌دهید. این باعث می‌شود در آخر به هیچ هدفی نرسیده و نتوانید کاری را به خوبی انجام بدهید و کارهای خود را نیمه کار می گذارید.

تعبیر خوردن بادام در خواب

اگر خواب دیدید که در حال خوردن بادام هستید یعنی به شما خوش شانسی آورده و در کارتان به موفقیت بزرگی خواهید رسید.

لوک اویتنهاو در مورد تعبیر خوردن بادام در خواب می‌گوید:

  • خوردن بادام در خواب به معنی این است که آز و حرص شما بالاخره کار دستتان خواهد داد.
  • دیدن بادام تلخ در خواب نشانه سستی و ضعف است.
  • بادام شیرین نشانه این است که فردی از شما تعریف می‌کند.
حتما بخوانید:   تعبیر خواب شکلات | معانی مختلف شکلات دیدن در خواب

لیلا برایت در مورد تعبیر خواب خوردن بادام می‌گوید:

اگر خواب دیدید که بادام شیرین می‌خورید به معنی این است که به خاطر انجام دادن کار مهم، دیگران شما را تشویق می‌کنند و اگر هم بادام تلخ می‌خوردید نشانه وسوسه‌های اطرافیان است که شما در مقابل آن مقاومت خواهید کرد.

در کتاب سرزمین رویاها، تعبیر خواب بادام موارد زیر است:

  • اگر در خواب دیدید که بادام می‌خرید نشانه این است که بر مخالفانتان به زودی پیروز خواهید شد.
  • خوردن بادام در خواب، نشانه عمر طولانی شماست.
  • دیدن بادام تلخ در خواب نشانه کاهش پیدا کردن وسوسه‌های فعلی است.

تعبیر خوردن بادام تلخ در خواب

اگر خواب دیدید که بادام تلخ خوردید به معنی این است که شما برای رسیدن به هدفتان تلاش زیادی کرده‌اید و حتی عمر و وقتتان را صرف کرده‌اید ولی اکنون که به هدف خود رسیده‌اید، احساس می‌کنید هدف شما از اول هم غلط بوده و چیزی نیست که تصور کرده‌اید، به همین علت احساس ناامیدی شدیدی می‌کنید. مثلاً ممکن است برای اینکه به عشق خود برسید تلاش زیادی کرده باشید و حالا بعد از ازدواج متوجه شدید که اشتباه بزرگی کرده و این شخص ارزش فداکاری هایتان را ندارد.

تعبیر خرید و فروش بادام در خواب

معبرین غربی در مورد خرید و فروش بادام در خواب می گویند:

  • در خواب دیدن خرید بادام، می‌تواند به تعبیر به دست آوردن سود زیاد باشد که این سود از برنده شدن در مسابقه و یا ارتقاء شغلی ایجاد می‌شود. به هر صورت پول اضافه‌ای به دست می‌آورید که می‌توانید جهت رفتن به یک سفر برنامه‌ریزی کنید.
  • تحلیلگران غربی معتقدند فروختن بادام مربوط به مقررات و قوانین است، مانند پرداخت نکردن مالیات و یا موارد قانونی دیگر. شاید با رعایت نکردن این مقررات و قوانین شما به زندان نروید ولی مسلماً برایتان دردسرهایی ایجاد خواهد شد.

تعبیر خواب بادام

سخن پایانی

دیدن بادام در خواب می‌تواند تعابیر زیادی داشته باشد که به جزئیات خواب شما بستگی دارد و باید با توجه به جزئیات خواب خود را تعبیر کنید.

پشتیبانی و نمایندگی تعمیرات دوو

31

تعبیر خواب بادام

امتیاز سردبیر

مجموع امتیاز

تعبیر دیدن بادام تلخ در خواب چیست؟

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

نوشته های مشابه

0 0 رای ها
نظرتان چیست؟
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم... با ما به اشتراک بگذارید...x