تعمیرات کولر گازی

فهرست ارورهای کولر گازی میدیا | نحوه رفع ارورهای کولر گازی میدیا

شماره تلفن نمایندگی تعمیر یخچال، تلویزیون 021

کولر گازی میدیا یکی از محبوب‌ترین برندهای کولر گازی در ایران است. این کولر گازی‌ها دارای قابلیت‌های متنوع و قیمت مناسب هستند. یکی از ویژگی‌های مهم کولر گازی میدیا، نمایش کدهای خطا در صورت بروز مشکل در دستگاه است. این کدهای خطا به کاربران کمک می‌کنند تا در صورت بروز مشکل، به سرعت علت آن را شناسایی کرده و اقدام به رفع آن کنند.

در این مقاله از آی بک امداد، فهرست ارورهای کولر گازی میدیا را به همراه توضیحات مربوط به هر کد خطا ارائه می‌دهیم.

انواع ارورهای کولر گازی میدیا

ارورهای کولر گازی میدیا به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

 • ارورهای عمومی: این ارورها در تمام مدل‌های کولر گازی میدیا مشترک هستند.
 • ارورهای اختصاصی: این ارورها مربوط به یک مدل یا سری خاص از کولر گازی میدیا هستند.

در ادامه مقاله، به ارورهای عمومی کولر گازی میدیا می‌پردازیم.

ارورهای عمومی کولر گازی میدیا

ارورهای عمومی کولر گازی میدیا با حروف E شروع می‌شوند. در ادامه، فهرست این ارورها و توضیحات مربوط به هر کد خطا ارائه می‌شود.

ارور E00

ارور E00 یکی از ارورهای عمومی کولر گازی میدیا است که نشان‌دهنده وجود مشکل در برد الکترونیکی دستگاه است. این خطا می‌تواند ناشی از دلایل مختلفی باشد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

دلایل بروز خطا E00 در کولر گازی میدیا

 • خرابی برد الکترونیکی
 • اتصال نادرست سیم‌ها به برد الکترونیکی
 • سوختن قطعات الکترونیکی برد
 • نوسان برق
 • ضربه خوردن کولر گازی

رفع خطا E00 در کولر گازی میدیا

برای رفع خطا E00 در کولر گازی میدیا، ابتدا باید علت بروز این خطا را شناسایی کرد. اگر مشکل از اتصال نادرست سیم‌ها باشد، با بررسی و اتصال صحیح سیم‌ها می‌توان مشکل را برطرف کرد. اگر مشکل از سوختن قطعات الکترونیکی باشد، باید برد الکترونیکی دستگاه تعویض شود. اگر مشکل از نوسان برق باشد، باید از یک محافظ برق مناسب استفاده کرد. اگر مشکل از ضربه خوردن کولر گازی باشد، باید کولر گازی را از نظر ظاهری بررسی کرد و در صورت وجود هرگونه آسیب، آن را تعمیر یا تعویض کرد.

مواردی که باید در هنگام بروز خطا E00 در کولر گازی میدیا به آنها توجه کرد

 • در هنگام بروز این خطا، از روشن کردن کولر گازی خودداری کنید.
 • کولر گازی را از برق بکشید.
 • کولر گازی را از نظر ظاهری بررسی کنید و در صورت وجود هرگونه آسیب، آن را تعمیر یا تعویض کنید.
 • با یک تعمیرکار کولر گازی متخصص مشورت کنید.

کولر گازی میدیا

ارور E01

ارور E1 یکی از ارورهای عمومی کولر گازی میدیا است که نشان‌دهنده وجود مشکل در سنسور دمای اتاق است. این خطا می‌تواند ناشی از دلایل مختلفی باشد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

دلایل بروز خطا E1 در کولر گازی میدیا

 • خرابی سنسور دمای اتاق
 • اتصال نادرست سیم‌ها به سنسور دمای اتاق
 • سوختن قطعات الکترونیکی سنسور
 • نوسان برق
 • ضربه خوردن کولر گازی

رفع خطا E1 در کولر گازی میدیا

برای رفع خطا E1 در کولر گازی میدیا، ابتدا باید علت بروز این خطا را شناسایی کرد. اگر مشکل از اتصال نادرست سیم‌ها باشد، با بررسی و اتصال صحیح سیم‌ها می‌توان مشکل را برطرف کرد. اگر مشکل از سوختن قطعات الکترونیکی باشد، باید سنسور دمای اتاق دستگاه تعویض شود. اگر مشکل از نوسان برق باشد، باید از یک محافظ برق مناسب استفاده کرد. اگر مشکل از ضربه خوردن کولر گازی باشد، باید کولر گازی را از نظر ظاهری بررسی کرد و در صورت وجود هرگونه آسیب، آن را تعمیر یا تعویض کرد.

پیشنهاد آی‌بک امداد :  چرا کولر گازی یکسره کار می کند | آموزش رفع مشکل یکسره کار کردن کولر گازی

مواردی که باید در هنگام بروز خطا E1 در کولر گازی میدیا به آنها توجه کرد

 • در هنگام بروز این خطا، از روشن کردن کولر گازی خودداری کنید.
 • کولر گازی را از برق بکشید.
 • کولر گازی را از نظر ظاهری بررسی کنید و در صورت وجود هرگونه آسیب، آن را تعمیر یا تعویض کنید.
 • با یک تعمیرکار کولر گازی متخصص مشورت کنید.

ارور E02

ارور E2 یکی از ارورهای عمومی کولر گازی میدیا است که نشان‌دهنده وجود مشکل در سنسور دمای اوپراتور است. این خطا می‌تواند ناشی از دلایل مختلفی باشد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

دلایل بروز خطا E2 در کولر گازی میدیا

 • خرابی سنسور دمای اوپراتور
 • اتصال نادرست سیم‌ها به سنسور دمای اوپراتور
 • سوختن قطعات الکترونیکی سنسور
 • نوسان برق
 • ضربه خوردن کولر گازی

رفع خطا E2 در کولر گازی میدیا

برای رفع خطا E2 در کولر گازی میدیا، ابتدا باید علت بروز این خطا را شناسایی کرد. اگر مشکل از اتصال نادرست سیم‌ها باشد، با بررسی و اتصال صحیح سیم‌ها می‌توان مشکل را برطرف کرد. اگر مشکل از سوختن قطعات الکترونیکی باشد، باید سنسور دمای اوپراتور دستگاه تعویض شود. اگر مشکل از نوسان برق باشد، باید از یک محافظ برق مناسب استفاده کرد. اگر مشکل از ضربه خوردن کولر گازی باشد، باید کولر گازی را از نظر ظاهری بررسی کرد و در صورت وجود هرگونه آسیب، آن را تعمیر یا تعویض کرد.

ارور E03

ارور E3 یکی از ارورهای عمومی کولر گازی میدیا است که نشان‌دهنده وجود مشکل در سنسور دمای کندانسور است. این خطا می‌تواند ناشی از دلایل مختلفی باشد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

دلایل بروز خطا E3 در کولر گازی میدیا

 • خرابی سنسور دمای کندانسور
 • اتصال نادرست سیم‌ها به سنسور دمای کندانسور
 • سوختن قطعات الکترونیکی سنسور
 • نوسان برق
 • ضربه خوردن کولر گازی

رفع خطا E3 در کولر گازی میدیا

برای رفع خطا E3 در کولر گازی میدیا، ابتدا باید علت بروز این خطا را شناسایی کرد. اگر مشکل از اتصال نادرست سیم‌ها باشد، با بررسی و اتصال صحیح سیم‌ها می‌توان مشکل را برطرف کرد. اگر مشکل از سوختن قطعات الکترونیکی باشد، باید سنسور دمای کندانسور دستگاه تعویض شود. اگر مشکل از نوسان برق باشد، باید از یک محافظ برق مناسب استفاده کرد. اگر مشکل از ضربه خوردن کولر گازی باشد، باید کولر گازی را از نظر ظاهری بررسی کرد و در صورت وجود هرگونه آسیب، آن را تعمیر یا تعویض کرد.

مواردی که باید در هنگام بروز خطا E3 در کولر گازی میدیا به آنها توجه کرد

 • در هنگام بروز این خطا، از روشن کردن کولر گازی خودداری کنید.
 • کولر گازی را از برق بکشید.
 • کولر گازی را از نظر ظاهری بررسی کنید و در صورت وجود هرگونه آسیب، آن را تعمیر یا تعویض کنید.
 • با یک تعمیرکار کولر گازی متخصص مشورت کنید.

ارور E04

ارور E4 یکی از ارورهای عمومی کولر گازی میدیا است که نشان‌دهنده وجود مشکل در کمپرسور است. این خطا می‌تواند ناشی از دلایل مختلفی باشد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

دلایل بروز خطا E4 در کولر گازی میدیا

 • خرابی کمپرسور
 • اتصال نادرست سیم‌ها به کمپرسور
 • سوختن قطعات الکترونیکی کمپرسور
 • نوسان برق
 • ضربه خوردن کولر گازی

رفع خطا E4 در کولر گازی میدیا

برای رفع خطا E4 در کولر گازی میدیا، ابتدا باید علت بروز این خطا را شناسایی کرد. اگر مشکل از اتصال نادرست سیم‌ها باشد، با بررسی و اتصال صحیح سیم‌ها می‌توان مشکل را برطرف کرد. اگر مشکل از سوختن قطعات الکترونیکی باشد، باید کمپرسور دستگاه تعویض شود. اگر مشکل از نوسان برق باشد، باید از یک محافظ برق مناسب استفاده کرد. اگر مشکل از ضربه خوردن کولر گازی باشد، باید کولر گازی را از نظر ظاهری بررسی کرد و در صورت وجود هرگونه آسیب، آن را تعمیر یا تعویض کرد.

پیشنهاد آی‌بک امداد :  دلایل لرزش زیاد کمپرسور کولر گازی چیست؟

مواردی که باید در هنگام بروز خطا E4 در کولر گازی میدیا به آنها توجه کرد

 • در هنگام بروز این خطا، از روشن کردن کولر گازی خودداری کنید.
 • کولر گازی را از برق بکشید.
 • کولر گازی را از نظر ظاهری بررسی کنید و در صورت وجود هرگونه آسیب، آن را تعمیر یا تعویض کنید.
 • با یک تعمیرکار کولر گازی متخصص مشورت کنید.

ارور E05

این خطا نشان‌دهنده وجود مشکل در سنسور دمای لوله خروجی کندانسور است. برای رفع این مشکل، باید سنسور دمای لوله خروجی کندانسور تعویض شود.

ارور E06

این خطا نشان‌دهنده وجود مشکل در سنسور دمای لوله ورودی کندانسور است. برای رفع این مشکل، باید سنسور دمای لوله ورودی کندانسور تعویض شود.

ارور E07

این خطا نشان‌دهنده وجود مشکل در سنسور دمای لوله خروجی اوپراتور است. برای رفع این مشکل، باید سنسور دمای لوله خروجی اوپراتور تعویض شود.

ارور E08

این خطا نشان‌دهنده وجود مشکل در سنسور دمای لوله ورودی اوپراتور است. برای رفع این مشکل، باید سنسور دمای لوله ورودی اوپراتور تعویض شود.

ارورهای اختصاصی کولر گازی میدیا

ارورهای اختصاصی کولر گازی میدیا با حروف F شروع می‌شوند. در ادامه، فهرست این ارورها و توضیحات مربوط به هر کد خطا ارائه می‌شود.

ارور P0

این خطا نشان‌دهنده وجود مشکل در برد کنترل یونیت خارجی است. برای رفع این مشکل، باید برد کنترل یونیت خارجی بررسی و تعمیر شود.

ارور P1

این خطا نشان‌دهنده وجود مشکل در برد کنترل یونیت داخلی است. برای رفع این مشکل، باید برد کنترل یونیت داخلی بررسی و تعمیر شود.

ارور P2

این خطا نشان‌دهنده وجود مشکل در موتور فن خارجی است. برای رفع این مشکل، باید موتور فن خارجی بررسی و تعمیر شود.

ارور P3

این خطا نشان‌دهنده وجود مشکل در موتور فن داخلی است. برای رفع این مشکل، باید موتور فن داخلی بررسی و تعمیر شود.

ارور P4

این خطا نشان‌دهنده وجود مشکل در کمپرسور است. برای رفع این مشکل، باید کمپرسور بررسی و تعمیر شود.

ارور P5

این خطا نشان‌دهنده وجود مشکل در هیتر کندانسور است. برای رفع این مشکل، باید هیتر کندانسور بررسی و تعمیر شود.

ارور P6

این خطا نشان‌دهنده وجود مشکل در هیتر اوپراتور است. برای رفع این مشکل، باید هیتر اوپراتور بررسی و تعمیر شود.

ارور P7

این خطا نشان‌دهنده وجود مشکل در شیر برقی است. برای رفع این مشکل، باید شیر برقی بررسی و تعمیر شود.

ارور P8

این خطا نشان‌دهنده وجود مشکل در تایمر است. برای رفع این مشکل، باید تایمر بررسی و تعمیر شود.

ارور P9

این خطا نشان‌دهنده وجود مشکل در پمپ تخلیه است. برای رفع این مشکل، باید پمپ تخلیه بررسی و تعمیر شود.

ارور P10

این خطا نشان‌دهنده وجود مشکل در درایو یونیت داخلی است. برای رفع این مشکل، باید درایو یونیت داخلی بررسی و تعمیر شود.

کولر گازی میدیا

سخن پایانی

اینها تنها چند نمونه از ارورهای اختصاصی کولر گازی میدیا هستند. برای اطلاع از سایر ارورهای اختصاصی، می‌توانید به دفترچه راهنمای کولر گازی خود مراجعه کنید یا با یک تعمیرکار کولر گازی متخصص مشورت کنید.

تعمیر یخچال شبانه روزی

31

فهرست ارورهای کولر گازی میدیا

امتیاز سردبیر

مجموع امتیاز

نحوه رفع ارورهای کولر گازی میدیا

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا