تعمیرات کولر گازی

دلیل نمایش آلارم روی کولرگازی حایر

کد های هشدار کولر گازی حایر Haier و راهکارهای رفع آن | پشتیبانی هایر

در این مقاله علت و روش رفع کد خطا کولر گازی حایر یا هشدار کولر گازی حایر را به طور کامل توضیح داده‌ایم تا در صورت بروز خطا در صفحه اسپلیت به راحتی متوجه دلیل این ارور شوید. و اگر دانش دارید آن را توسط یک تکنسین تعمیر کنید. زبان دستگاه کولر گازی به صورت کد هشدار می‌باشد و مشکل خود را با کدهای لاتین بیان می‌کند. با استفاده از این مقاله می‌توانید دلیل این کد خطای کولر گازی حایر را شناسایی کنید. در صورت نیاز به تعمیر کولر گازی حایر می‌توانید از مرکز تعمیرات کولر گازی حایر در ایبک امداد سرویس بگیرید.

 

خطاها و کدهای ارور کولر گازی حایر

متخصصین سرویس و همچنین تعمیر کولر گازی حایر اشاره می‌کنند که با تعمیر و نگهداری به موقع می‌توان از بسیاری از مشکلات تجهیزات جلوگیری کرد. جلوگیری از خرابی کولر گازی حایر آسانتر و ارزانتر از تعمیر دستگاه است. اما در صورت بروز خطا در کولر گازی حایر کد خطای اشتراکی حایر نمایش داده می‌شود. جدول زیر را برای مجموعه‌ای از خطاهای مهم با کدهای خطا مشاهده کنید. این جداول راه حل مناسبی برای عیب‌یابی کولر گازی است.

کد های هشدار کولر گازی حایر

هشدار کولر گازی حایر E۱

کد ارور دلیل ارور
در این کد مشکل از سنسور دمای اتاق اسپلیت حایر می باشد.

روش رفع و تعمیر کد هشدار E۱ کولر گازی حایر

 • سنسور دمای اتاق اسپلیت حایر مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • توسط سیگنال می تواند ریست شود.
 • باید سنسور دمای اتاق اسپلیت حایر را تعویض و یا تعمیر کنید.

هشدار کولر گازی حایر E۲

کد ارور دلیل ارور
در این کد مشکل از سنسور مبدل حرارتی می باشد.

روش رفع و تعمیر کد هشدار E۲ کولر گازی حایر

 • سنسور مبدل حرارتی اسپلیت حایر مدار باز یا اتصال کوتاه شده است.
 • توسط سیگنال می تواند ریست شود.
 • باید مبدل حرارتی اسپلیت حایر را تعویض و یا تعمیر کنید.

هشدار کولر گازی حایر E۴

کد ارور دلیل ارور
در این کد مشکل از EEPROM در یونیت درونی کولر می باشد.

روش رفع و تعمیر کد هشدار E۴ کولر گازی حایر

 • بررسی کنید EEPROM به برق وصل می شود امکان دارد شکسته باشد.

هشدار کولر گازی حایر E۷

کد ارور دلیل ارور
در این کد مشکل از اختلال در یونیت داخلی و بیرونی کولر می باشد.

روش رفع و تعمیر کد هشدار E۷ کولر گازی حایر

 • هشدار خرابی ارتباط به مدت ۴ دقیقه به طور مداوم به صدا در می آید.
 • توسط سیگنال می تواند ریست شود.

هشدار کولر گازی حایر E۹

کد ارور دلیل ارور
در این کد مشکل از واحد بیرونی اسپلیت حایر می باشد.

روش رفع و تعمیر کد هشدار E۹ کولر گازی حایر

 • واحد بیرونی کولر مشکل دارد.
 • برای حفاظت از کار دستگاه با شدت بالا این خطا رخ می دهد.

هشدار کولر گازی حایر E۱۴

کد ارور دلیل ارور
E۱۴ در این کد مشکل از موتور در یونیت داخلی دستگاه می باشد.

روش رفع و تعمیر کد هشدار E۱۴ کولر گازی حایر

 • در یونیت داخلی سیم پیچی موتور اشتباه است.
 • در موتور یونیت داخلی کار دستگاه نقص دارد.

هشدار کولر گازی حایر E۱۸

کد ارور دلیل ارور
E۱۸ از اندازه ی مجاز دما محافظت می کند.

روش رفع و تعمیر کد هشدار E۱۸ کولر گازی حایر

 • دریچه ی شیر چهار طرفه اسپلیت به درستی کار نمی کند.

هشدار کولر گازی حایر Ec

کد ارور دلیل ارور
Ec در این حالت در مبرد نشتی رخ داده است.

هشدار کولر گازی حایر F1

کد ارور دلیل ارور
F1 حفاظت از IPM دچار مشکل شده است.

ماژول بیرونی کولر گازی به درستی کار نمی کند.

هشدار کولر گازی حایر F۲

کد ارور دلیل ارور
در کمپرسور جریان بیش از حد وجود دارد.

موتور بیرونی DC  عملکرد درستی را ندارد.

هشدار کولر گازی حایر F۳

کد ارور دلیل ارور
بین IPM و PCB ارتباط دچار مشکل شده است.

هشدار کولر گازی حایر F۴

کد ارور دلیل ارور
خطایی در حفاظت از گرمای بیش از حد سنسور دمای خروجی رخ داده است. توجه: دمای تخلیه موتور در برابر حفاظت بالا می باشد.

هشدار کولر گازی حایر F۶

کد ارور دلیل ارور
سنسور دمای محیط دچار ایراد شده است. سنسور دمای هوای محیط کوتاه یا باز است.

هشدار کولر گازی حایر F۷

کد ارور دلیل ارور
مکش سنسور دما خطا دارد. توجه: سنسور دمای مکش/یخ‌زدایی اتصال کوتاه یا مدار باز دارد.

هشدار کولر گازی حایر F۸

کد ارور دلیل ارور
دستگاه دارای فشار بالای غیر عادی است.

هشدار کولر گازی حایر F۹

کد ارور دلیل ارور
دستگاه دارای فشار پایین غیر عادی است.

هشدار کولر گازی حایر F۱۰

کد ارور دلیل ارور
F۱۰ دستگاه منبع تغذیه گاز را شناسایی نمی کند.

هشدار کولر گازی حایر F۱۱

کد ارور دلیل ارور
F۱۱ یونیت خارجی PCB EEPROM دچار خرابی شده است.

هشدار کولر گازی حایر F۱۲

کد ارور دلیل ارور
F۱۲  واحد خارجی EEPROM کولر گازی دچار خرابی شده است.

هشدار کولر گازی حایر F۱۳

کد ارور دلیل ارور
F۱۳ بین PCB یونیت خارجی ارتباط برقرار نیست.

هشدار کولر گازی حایر F۱۴

کد ارور دلیل ارور
F۱۴ سنسور مربوط به دمای تخلیه موتور خراب است. امکان دارد اتصالات دستگاه باز شده باشد.

هشدار کولر گازی حایر F۱۵

کد ارور دلیل ارور
F۱۵ سنسور دستگاه دارای عملکرد درستی نیست.

هشدار کولر گازی حایر F۱۶

کد ارور دلیل ارور
F۱۶ امکان دارد کمپرسور نقص داشته باشد.

در مدارد در حال اجرا قطعی وجود دارد.

هشدار کولر گازی حایر F۱۹

کد ارور دلیل ارور
F۱۹ میزان ولتاژ برق خیلی زیاد و یا خیلی کم است.

هشدار کولر گازی حایر F۲۱

کد ارور دلیل ارور
F۲۱ در یونیت خارجی کولر گازی سنسور یخ زدایی دچار خرابی شده است.

هشدار کولر گازی حایر F۲۲

کد ارور دلیل ارور
F۲۲ حفاظت از جریان اضافه منبع تغذیه AC برای مدل خارجی ناموفق بود.

هشدار کولر گازی حایر F۲۳

کد ارور دلیل ارور
F۲۳ حفاظت از اضافه جریان کمپرسور تک فاز قطع شده است.

هشدار کولر گازی حایر F۲۵

کد ارور دلیل ارور
F۲۵ مشکل از سنسور دما تخلیه در بیرون دستگاه است.

هشدار کولر گازی حایر F۲۸

کد ارور دلیل ارور
F۲۸ مشکل از حلقه ایستاده در قسمت بیرونی کولر گازی حایر می باشد.

هشدار کولر گازی حایر F۲۲

کد ارور دلیل ارور
F۲۲ مشکل از سنسور دمای محیط می باشد.

هشدار های کولر گازی حایر با تعداد فلش لامپ موتور

در ادامه به بررسی کد های خطای کولر گازی حایر که به وسیله ی فلش لامپ هشدار داده می شود را توضیح داده ایم:

 کد خطا کولر گازی حایر

 

کد خطای کولر گازی حایر E۰

کد ارور دلیل ارور
خرابی در سیستم تخلیه دستگاه

تعداد فلش لامپ: ۱۰

کد خطای کولر گازی حایر E۱

کد ارور دلیل ارور
خرابی در سنسور دمای داخلی دستگاه

تعداد فلش لامپ: ۱

کد خطای کولر گازی حایر E۲

کد ارور دلیل ارور
خرابی در سنسور دمای کویل داخلی دستگاه

تعداد فلش لامپ: ۲

کد خطای کولر گازی حایر E۳

کد ارور دلیل ارور
خرابی در سنسور دمای یونیت بیرونی دستگاه

تعداد فلش لامپ: ۳

کد خطای کولر گازی حایر E۴

کد ارور دلیل ارور
خرابی در سنسور دمای کویل بیرونی دستگاه

تعداد فلش لامپ: ۴

کد خطای کولر گازی حایر E۵

کد ارور دلیل ارور
محدودیت در جریان زیاد از حد

تعداد فلش لامپ: ۵

کد خطای کولر گازی حایر E۶

کد ارور دلیل ارور
از فشار به دستگاه محافظت می کند.

تعداد فلش لامپ: ۶

کد خطای کولر گازی حایر E۷

کد ارور دلیل ارور
اگر این خطا در مدل‌های قدیمی کولر گازی حایر رخ دهد، این کد خطا به معنای مشکل ارتباطی بین ریموت کنترل سیمی و یونیت داخلی اسپلیت حایر می‌باشد. این کد هشدار در مدل‌های به روز دستگاه به معنی حفاظت سه فاز می‌باشد.

تعداد فلش لامپ: ۷

کد خطای کولر گازی حایر E۸

کد ارور دلیل ارور
اگر این هشدار در مدل‌های قدیمی کولر گازی حایر اتفاق بیفتد، این کد خطا نشان دهنده مشکل ارتباطی بین واحدهای داخلی و خارجی دستگاه می‌باشد. این کد هشدار در مدل‌های به روز به معنی مشکل ارتباطی بین کنترل از راه دور سیمی و واحد داخلی اسپلیت حایر است.

تعداد فلش لامپ: ۸

کد خطای کولر گازی حایر E۹

کد ارور دلیل ارور
این کد هشدار در مدل‌های قدیمی به این معنی است که حفاظت سه فاز از کار افتاده است. این کد هشدار در مدل‌های به روز نشان دهنده یک مشکل ارتباطی بین واحد داخلی و خارجی می‌باشد.

تعداد فلش لامپ: ۹

کدهای هشدار کولر گازی برند حایر

 کد خطا کولر گازی حایر

 

 

 

در این قسمت کد خطای کولر گازی حایر را در کنار هم بررسی می نماییم.آگاه باشید که امکان دارد این خطاها را در دستگاه‌های دیگر نیز مشاهده نمایید، اما احتمالاً دلیل این هشدار ها متفاوت خواهد بود. بنابراین قبل از هر اقدامی بهتر است با تعمیرکار کولر گازی حایر مشورت کنید.

 

 

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۱ عدد

دلیل تعداد چراغ‌های چشمک زن برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • eeprom معیوب است.
 • برد اصلی واحد خارجی Eeprom آسیب دیده است.

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۲ عدد

دلیل ۲ برابر شدن چراغ چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • IPM معیوب است.

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۴ عدد

دلیل تعداد ۴ بار چراغ‌های چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • یک خطای ارتباطی مابین برد اصلی و ماژول SPDU اتفاق افتاده است.
 • خطای ارتباط مدت ۴ دقیقه زمان می برد.

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۵ عدد

دلیل ۵ چراغ چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • حفاظت فشار قوی کولر گازی حایر مشکل دارد.
 • سیستم مربوط به فشار بالا بیشتر از ۴.۱۵ مگاپاسکال می باشد.

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۶ عدد

دلیل تعداد ۶ بار چراغ‌های چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • قطعه ماژول حفاظت ولتاژ بالا و یا ولتاژ پایین مشکل دارد.

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۸ عدد

دلیل ۸ چراغ چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • محافظ دمای تخلیه خنک کننده موتور کولر کار نمی‌کند.
 • دمای تخلیه موتور دستگاه بالای ۱۱۰ درجه سانتیگراد می باشد.

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۹ عدد

دلیل تعداد ۹ بار چراغ‌های چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • کمپرسور DC عملکرد عادی را ندارد.
 • کمپرسور DC کولر گازی حایر خراب است و نیاز به تعمیر دارد.

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۱۰ عدد

دلیل ۱۰ چراغ چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • سنسور لوله کارکرد غیر طبیعی را نمایش می‌دهد.
 • سنسور لوله اتصال کوتاه یا باز شده است.

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۱۲ عدد

دلیل ۱۲ چراغ چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • سنسور یونیت بیرونی کولر گازی حایر عملکرد غیرعادی را نشان داد.
 • اتصال کوتاه یا مدار باز حسگر واحد خارجی

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۱۳ عدد

دلیل ۱۳ چراغ چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • سنسور تخلیه موتور کارکرد غیرعادی را نشان داد.
  سنسور تخلیه کمپرسور مدار کوتاه یا باز است.

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۱۵ عدد

دلیل ۱۵ چراغ چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • یک خطای ارتباطی در بین واحدهای داخلی و خارجی اتفاق افتاده است.
 • شکست ارتباطی ۴ دقیقه زمان نیاز دارد.

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۱۶ عدد

دلیل ۱۶ چراغ چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • در کولر گازی کمبود مبرد و هوای خنک وجود دارد.
 • چک کنید که آیا کولر گازی حایر دارای نشتی است یا نه.

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۱۷ عدد

دلیل ۱۷ چراغ چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • شیر معکوس ۴ طرفه خراب است.
 • اگر تشخیص Td-Tci <= 15 به مدت ۱ دقیقه ادامه یابد، پس از اینکه موتور دستگاه به مدت ۱۰ دقیقه در حالت گرمایش شروع به کار کرد، هشدار را متوقف کنید. خرابی کولر گازی حایر را اگر ۳ بار در ساعت ظاهر شود، تأیید کنید.

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۱۸ عدد

دلیل ۱۸ چراغ چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • موتور متراکم شده و گرفتگی دارد .
 • موتور یونیت داخلی کولرگازی حایر عملکرد غیر عادی دارد.

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۱۹ عدد

دلیل ۱۹ چراغ چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • مدار منتخب ماژول EEV دارای خطا است.

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۲۵ عدد

دلیل ۲۵ چراغ چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • جریان U فاز موتور بیش از میزان نیاز است. جریان موتور مرحله U خیلی زیاد است.

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۲۶ عدد

دلیل ۲۶ چراغ چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • جریان فاز W موتور  بیش از میزان نیاز است. جریان موتور مرحله W خیلی زیاد است.

تعداد فلاش بر روی برد دستگاه: ۴۵ عدد

دلیل ۴۵ چراغ چشمک زن روی برد اصلی کولر گازی حایر را در زیر توضیح داده ایم.

دلیل هشدار کولر گازی حایر:

 • محافظ فشار پایین خراب شده است.

نحوه رفع و رفع خطای کولر گازی حایر

نحوه رفع و رفع خطای کولر گازی حایر

در کل تمامی دستگاه های برقی به خصوص کولرگازی دارای یک سری خطاها و هشدار هایی است که نشان دهنده نوع مشکل هر قسمت از دستگاه است. یکی از مهم ترین نکته هایی که باید در نظر داشته باشید این می باشد که با بررسی نمودن و درک معنای هر یک از این هشدار های خطای کولر گازی حایر، تنها میزان مشکل دستگاه را خواهید دید و با بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق آن است که می‌تواند عیب دستگاه را پیدا کند. برطرف کردن اینگونه خطاها نیاز به مهارت و همچنین تجربه ی بالایی دارد و در صورت رفع آن‌ها اگر تخصص کافی نداشته باشید مشکلات بزرگتری برای دستگاه پیش خواهد آمد. متخصصان مرکز تعمیرات ایبک امداد می‌توانند در تعمیر کولر گازی حایر به شما کمک زیادی کنند.

چگونه کد آلارم کولر گازی حایر را در خانه تعمیر کنیم

نحوه رفع و رفع خطای کولر گازی حایر

امکان دارد بسیاری از مصرف کنندگان کولر گازی حایر با هشدار های خطا در صفحه نمایش کولر گازی منزل خود مواجه شده باشند و به دنبال رفع سریع این خطاها هستند. به طور کلی یافتن عیب دقیق و تعمیر کد هشدار کولر گازی حایر مستلزم دانستن علت خطاها و روش تعمیر مشکلات کولر گازی و همچنین داشتن ابزار لازم در این زمینه می باشد. اما در بسیاری از موارد این خطاها مربوط به عیب های بسیار ساده ای می باشد که با دانستن چند ترفند می توانید در خانه آنها را حل کنید.

اما بعضی از کدهای هشدار کولر گازی حایر نیاز به مهارت و دانش بسیار بالایی در این زمینه دارند و اگر تخصص ندارید اصلا سعی نکنید این کار را انجام دهید. زیرا در این صورت علاوه بر رفع نشدن ایرادات دستگاه، احتمال آسیب رساندن به خود یا کولر گازی خیلی زیاد می باشد. بنابراین بهتر است با یک تعمیرکار حرفه ای تماس بگیرید.

می توانید برای انجام تعمیرات کولر گازی حایر با مجموعه ی ایبک امداد تماس بگیرید برای این کار فقط کافیست وارد صفحه ی تماس با ما شده و با کارشناسان ایبک امداد تماس بگیرید.

مزایای استفاده از خدمات مرکز تعمیرات ایبک امداد چیست

از مهم ترین مزیت های استفاده کردن از خدمات تعمیرات کولر گازی حایر در ایبک امداد این می باشد که تمامی هدف این مجموعه کاهش هزینه های تعمیرات مشتریان عزیز خود است. به همین دلیل تلاش می کند تا هزینه های شما به اندازه ی ۷۵ درصد کاهش داشته باشد.

در اولین قدم با اعزام تکنسین ها و تعمیرکاران خود به محل مورد نظر مشتری هزینه های مربوط به جا به جایی دستگاه از منزل تا تعمیرگاه و برعکس را به طور کامل حذف می کند.

در مرحله ی بعد در تلاش است تا قطعات معیوب دستگاه را با تعمیر بتواند رفع مشکل نماید تا نیاز به تعویض قطعات و همچنین پرداخت هزینه ی بیشتر نداشته باشید.

اگر قطعات معیوب دستگاه با تعمیرات درست نشوند مجبور به تعویض قطعه ی معیوب می شوند که برای این منظور نیز از قطعات اورجینال و شرکتی استفاده می کنند تا عمر مفید دستگاه شما را افزایش دهند. اگر چه قطعات اورجینال نسبت به قطعه های متفرقه قیمت بالایی دارند ولی قطعات متفرقه به دلیل کیفیت پایین زود تر خراب می شوند و حتی ممکن است به سایر نقاط دستگاه نیز آسیب برسانند.

همچنین مجموعه ی ایبک امداد با اعزام تعمیرکار به منزل شما باعث می شود دیگر خطرات ناشی از جا به جایی دستگاه شما را تهدید نکند. از جمله این خطرات را می تواند به خطر سقوط دستگاه از راه پله و آسیب بیشتر دستگاه و یا امکان دزدیدن دستگاه در بیرون از منزل اشاره کرد.

جمع بندی

در این مجموعه از مطالب ایبک امداد سعی شده است لیست کاملی از خطاهای کولر گازی حایر را بیان کنیم. اگر به اندازه ی کافی دانش فنی برای تعمیرات یا تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر کولر گازی حایر را دارید می‌توانید به سراغ آن بروید. اما برای اینکه همه چیز را به متخصصان بسپارید می توانید به راحتی با یک تماس تعمیرکار حرفه ای و متخصص کولر گازی حایر را در منزل خود داشته باشید. ایبک امداد مرکز تعمیرات کولر گازی حایر در شهر تهران به تعمیرات این کولر گازی در محل می پردازد.

تعمیرکار کولر گازی حایر با یک تماس در کمترین زمان ممکن در منزل شما حاضر می شود و اقدام به تعمیرات دستگاه شما می نماید برای این کار فقط کافیست با کارشناسان مجموعه ی ایبک امداد از طریق شماره های موجود در سایت تماس بگیرید.

کد ارور کولر گازی حایر

امتیاز سردبیر

مجموع امتیازات

در این مقاله یاد می گیرید چگونه با کد های ارور مشکل کولر گازی را حدس بزنید.

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

پیشنهاد آی‌بک امداد :  تعمیر کولر گازی حایر Haier | خدمات تعمیر اسپلیت در محل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا