تعمیرات کولر گازی

ارورهای کولر گازی هیتاچی HITACHI | رفع خطای کولر هیتاچی

راهنمای جامع رفع ارورهای کولر گازی هیتاچی

اگر کولر گازی هیتاچی در خانه دارید، ممکن است گاهی با ارورهایی از آن مواجه شوید که مفهوم آن را ندانید. بر همین اساس در این مطلب از ایبک امداد به بررسی علت و نحوه رفع ارور کولر گازی هیتاچی پرداختیم. به گونه ای که با خواندن این مقاله تا حد زیادی می توانید ارورهای آن را بدون نیاز به تعمیرکار رفع نمایید.

ارور کولر گازی هیتاچی

تمامی ارور ها و کدخطاهایی که لوازم برقی از خود نشان می دهند، در حقیقت زبان رابط آن ها با انسان هاست. به این صورت که از طریق ارائه کد خطا تمام ایرادات ایجاد شده در دستگاه در صفحه نمایشگر آن نشان داده می شود و کاربر به راحتی می تواند نسبت به تشخیص آنها اقدام نماید. در جدول زیر به بررسی هر یک از انواع ارور کولر گازی هیتاچی پرداخته و نحوه رفع آنها را نیز بیان می کنیم:

کد خطای ۰۱ کولر گازی هیتاچی

علت این ارور وجود ایراد در واحد داخلی دستگاه است و جهت رفع عیب آن لازم است موارد زیر را بررسی کنید:

 • موتور تخلیه
 • موتور فن
 • PCB
 • رله

کد خطای ۰۲ کولر گازی هیتاچی

علت ایجاد کد خطای ۰۲ در کولر گازی هیتاچی وجود ایراد در واحد خارجی دستگاه است و برای رفع عیب آن باید مورد زیر بررسی شود:

 • فعال شدن PSH باید چک شود.

کد خطای ۰۳ کولر گازی هیتاچی

علت ایجاد این ارور وجود ایراد در واحد انتقال دستگاه است. به این صورت که وجود اختلال بین واحد داخل و در فضای باز باعث ایجاد ارور ۰۳ می شود.

 • در مواردی که خرابی از ناحیه واحد داخلی باشد، سیم کشی نادرست یا شکست PCB دلیل ارور خواهد بود.
 • اما اگر ایراد از واحد خارجی دستگاه باشد، احتمالا فیوز پریده یا اینکه منبع تغذیه خاموش شده است.

کد خطای ۰۴ کولر گازی هیتاچی

علت ایجاد کد خطای ۰۴ در کولر هیتاچی وجود مشکل در قسمت اینورتر دستگاه است. در حقیقت انحرافی که بین اینورتر و کنترل PCB ایجاد می شود، باعث نمایان شدن این ارور است. جهت رفع عیب آن باید:

 • شکست در انتقال بین PCB را چک کنید.

کد خطای ۰۵ کولر گازی هیتاچی

علت ایجاد این ارور وجود خرابی در واحد انتقال دستگاه است و همچنین وجود انحراف در قسمت سیم کشی منبع قدرت، موجب ایجاد این کد خطا می شود. جهت رفع عیب آن باید:

 • سیم کشی فاز معکوس را چک کنید.

ارور ۰۶ کولر گازی هیتاچی

دلیل اصلی ارور ۰۶ در کولر هیتاچی کاهش ولتاژ برق است. جهت رفع عیب آن لازم است موارد زیر بررسی شود:

 • منبع تغذیه
 • سیم کشی اشتباه
 • ظرفیت نامناسب سیم کشی برق

ارور۰۷ کولر گازی هیتاچی

دلیل ایجاد کد خطای ۰۷ در کولر گازی هیتاچی وجود مشکل در واحد چرخه می باشد. همچنین عوامل دیگری همچون گرم شدن زیاد از حد گاز تخلیه و شارژ  گاز مبرد به میزان بالا و شیر بسط دلایل این ارور است. برای رفع آن باید:

 • قفل چرخه را باز کنید.

کد خطای ۰۸ در کولر گازی هیتاچی

وجود خرابی در واحد چرخه علت این ارور است که به دنبال آن دمای گاز تخلیه افزایش می یابد. جهت رفع عیب آن باید موارد زیر را بررسی کنید:

 • نارسایی گاز مبرد
 • وجود نشتی، قفل شدن یا گسترش شیر سوپاپ
پیشنهاد آی‌بک امداد :  ارور یخچال هیتاچی HITACHI | نحوه رفع خطای یخچال هیتاچی

 ارور ۰۹ در کولر گازی هیتاچی

هر گاه مشکل از واحد بیرونی دستگاه باشد، این ارور ظاهر می شود و دور زدن دستگاه حفاظت علت اصلی این ارور است. جهت رفع آن لازم است:

 • قسمت شکست موتور فن بررسی شود.

کد خطای ۱۱ کولر گازی هیتاچی

دلیل ارور ۱۱ در اسپلیت هیتاچی وجود ایراد در قسمت سنسور واحد داخلی و ترمیستور ورودی هوای دستگاه است. که برای رفع عیب آن لازم است موارد زیر را بررسی کنید:

 • شکست ترمیستور
 • سنسور
 • اتصال

کد خطای ۱۲ کولر گازی هیتاچی

هر گاه ترمیستور خروجی هوا و یا سنسور واحد داخلی دستگاه دچار مشکل شوند، ارور ۱۲ در کولر ظاهر می شود. برای رفع عیب آن باید:

 • شکست ترمیستور
 • سنسور
 • و اتصال بررسی شوند.

هشدار ۱۳ کولر گازی هیتاچی

زمانی که مشکل از سنسور واحد داخلی باشد و یا ترمیستور حفاظت از یخ زدن دستگاه دچار خرابی شده باشد، این ارور نشان داده می شود. رفع آن به این صورت است:

 • شکست ترمیستور
 • سنسور
 • اتصال دستگاه بررسی شوند.

کد خطای ۱۴ کولرگازی هیتاچی

دلیل اصلی این کد خطا ایراد در قسمت ترمیستور لوله گاز و یا سنسور واحد داخلی دستگاه است. جهت رفع عیب آن باید موارد زیر بررسی شوند:

 • شکست ترمیستور
 • سنسور
 • اتصال دستگاه

ارور کولر گازی هیتاچی

کد خطای ۱۹ کولرگازی هیتاچی

ارور ۱۹ در کولر گازی هیتاچی به این دلیل ایجاد می شود که مشکل از حفاظت فن موتور باشد یا سنسور واحد داخلی ایراد پیدا کرده باشد. در این صورت لازم است:

 • موتور فن بررسی شود.

ارور ۲۱ کولر گازی هیتاچی

هنگامی که سنسور فشار بالا و سنسور واحد خارجی دچار آسیب شده باشند ارور ۲۱ روی نمایشگر کولر نمایان می شود جهت رفع عیب آن باید موارد زیر بررسی شود:

 • شکست ترمیستور
 • سنسور
 • اتصال دستگاه

کد خطای ۲۳ کولر گازی هیتاچی

وجود عیب در ترمیستور گاز و سنسور محیطی دلیل اصلی ارور ۲۳ است. برای رفع عیب آن باید:

 • شکست ترمیستور
 • سنسور
 • اتصال بررسی شوند.

هشدار ۲۴ کولر گازی هیتاچی

در مواردی که ترمیستور تبخیر و سنسور واحد بیرونی معیوب شوند، این کد خطا نشان داده می شود. جهت رفع عیب آن موارد زیر را بررسی کنید:

 • شکست ترمیستور
 • سنسور
 • اتصال دستگاه

کد خطای ۲۹ در کولر گازی هیتاچی

زمانی که سنسور فشار پایین و یا سنسور واحد بیرونی دچار مشکل باشند، ارور ۲۹ روی کولر ظاهر می شود. رفع آن نیز به این صورت است:

 • شکست ترمیستور
 • سنسور
 • اتصال باید بررسی شوند.

ارور ۳۰ کولر گازی هیتاچی

هر گاه اشتباهی در اتصال سیم کشی کولر ایجاد شده باشد، ارور ۳۰ روی نمایشگر آن نشان داده می شود در چنین شرایطی لازم است:

 • اتصال برق اشتباه بین واحد بیرونی
 • واحد CH
 • واحد داخلی چک شود.

هشدار ۳۱ کولر گازی هیتاچی

دلیل ایجاد ارور ۳۱ در کولر گازی تنظیمات اشتباه واحد داخلی و بیرونی است و رفع عیب آن به این صورت است:

 • تنظیمات اشتباه دستورالعمل های ظرفیت باعث ایجاد این ارور شده است و لازم است تنظیمات دوباره انجام شود.

هشدار ۳۵  کولر گازی هیتاچی

هشدار ۳۵ عمدتا در پی تنظیم اشتباه شماره در واحد خارجی و داخلی به وجود می آید. برای رفع عیب آن باید اینگونه عمل کرد:

 • باید در واحد داخلی چرخه مبرد یک شماره یکسان ایجاد کرد.

هشدار ۳۸ اسپلیت هیتاچی

دلیل اصلی این هشدار نیز غیرعادی بودن مدار حفاظتی در قسمت واحد بیرونی دستگاه است. برای رفع عیب آن لازم است:

 • شکست در PCB واحد داخلی
 • اتصال سیم کشی اشتباه به PCB در واحد بیرونی بررسی شود.
پیشنهاد آی‌بک امداد :  راهنمای استفاده از کولر گازی پاناسونیک Panasonic

هشدار ۳۹ کولر گازی هیتاچی

هنگامی که با هشدار ۳۹ اسپلیت هیتاچی مواجه شدیم، علت را باید در اختلالات جریان در کمپرسور ثابت جستجو نمود. جهت رفع عیب این ارور موارد زیر نیاز به بررسی دارند:

 • جریان بیش از اندازه
 • سوپاپ سست
 • شکست سنسور جریان

ارور ۴۳ کاسپلیت هیتاچی

زمانی که ضریب فشار نسبت به حفاظت فعال سازی کاهش می یابدف این ارور در نمایشگر دستگاه ظاهر می شود. برای رفع عیب آن باید:

 • کمپرسور و اینورتر چک شود.

کد خطای ۴۴ کولر گازی هیتاچی

دلیل اصلی این ارور فعال نگه داشتن افزایش فشار پایین می باشد و برای رفع عیب آن باید موارد زیر بررسی شوند:

 • اورلود داخلی سیستم خنک‌کننده
 • دمای هوای واحد بیرونی

اخطار ۴۵ کولر گازی هیتاچی

هنگام فعال سازی افزایش فشار بالا ارور ۴۵ نمایان می شود.

 • عملکرد بالا
 • جرقه زدن بیش از حد مبرد از مبدل حرارتی

کد خطای ۴۶ کولر گازی هیتاچی

خطای ۴۶ نشان از فعال کردن حفاظت در برابر فشار بالا است که برای رفع آن لازم است:

 • مبرد باید بررسی شود.

ارور ۴۷ کولر گازی هیتاچی

دلیل ارور ۴۷ کاهش فعالیت ‌های حفاظت از فشار پایین می باشد که برای رفع آن باید:

 • مبرد نارسا
 • قفل سوپاپ انبساط
 • نشتی مبرد بررسی شوند.

کد خطای ۵۱ ارور کولر گازی هیتاچی

هنگام ایجاد اختلال در سنسور جریان اینورتر این خطا ظاهر می شود و برای رفع خطا باید:

 • شکست سنسور در اینورتر PCB چک شود.

هشدار ۵۲ کولر گازی هیتاچی

اگر حفاظت از جریان بیش از حد فعال شود، این هشدار در کولر ظاهر می شود. جهت رفع عیب آن باید عوامل زیر بررسی شوند:

 • اضافه بار
 • جریان بیش از اندازه
 • قفل شدن کمپرسور

کد خطای ۵۴ کولر گازی هیتاچی

افزایش دمای اینورتر علت اصلی این کد خطاست. برای رفع آن لازم است موارد زیر بررسی شوند:

 • معکوس شدن حرکت باله ترمیستور
 • فن غیرعادی در واحد بیرونی

برای رفع ارور کولر گازی هیتاچی چه باید کرد؟

در بسیاری از موارد ظاهر شدن ارورهایی در کولر گازی به جهت عملکرد اشتباه و یا استفاده مداوم به مدت طولانی از دستگاه است که نشان از وجود ایراد فنی در هر یک از قسمت های مختلف دستگاه می باشد.در هنگام مواجهه با کد خطای کولر گازی هیتاچی ابتدا باید مفهوم آن را بدانید و در صورت ناچیز بودن آن را رفع نمایید.

اما اگر کدخطای ظاهر شده مربوط به سیستم داخلی دستگاه باشد، توصیه می کنیم حتما از تعمیرکار متخصص کولر گازی هیتاچی برای رفع آن کمک بگیرید. بنابراین اگر دانش و تخصصی از تعمیرات کولر گازی هیتاچی ندارید، اقدام به تعمیر آن نکنید. در این صورت می توانید از تخصص نمایندگی تعمیرات کولرگازی هیتاچی در مجموعه ایبک امداد بهره مند شوید.

ارور کولر گازی هیتاچی

نتیجه گیری

در این نوشته به طور کامل انواع کدخطاها و ارور کولر گازی هیتاچی را شرح دادیم و گفتیم که ارورهایی نیز وجود دارند که شما به تنهایی قادر به رفع ان نیستید. در این صورت می توانید با تعمیرکار مجاز و متخصص کولر گازی در مجموعه ایبک امداد تماس بگیرید تا نیروی متخصص این مجموعه در اسرع وقت در محل شما حاضر شود.

ارور کولر گازی هیتاچی

امتیاز سردبیر

مجموع امتیاز

راهنمای جامع ارور کولر گازی هیتاچی و چگونگی رفع ارور

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا