تعمیرات لباسشویی

کد خطای ماشین لباسشویی سامسونگ Samsung

مقاله ارور ماشین لباسشویی سامسونگ مجموعه کاملی است از تمام کد خطاها، علت ارور و نحوه برطرف کردن آن ها در تمام مدل های لباسشویی سامسونگ موجود در بازار. به کمک این مقاله می توانید در اسرع وقت به رفع مشکل لباسشویی خود بپردازید.

محتوا پنهان

بررسی ارور و کد خطای ماشین لباسشویی سامسونگ

در ادامه ارور ماشین لباسشویی سامسونگ در مدل های مختلف آن و روش های برطرف کردن ایراد این دستگاه را نیز بررسی خواهیم کرد‌. در ادامه به ارور لباسشویی سامسونگ می پردازیم، پس  کافی است با دقت مطالعه نمایید تا علاوه بر اینکه دلیل ارور را متوجه شوید به برطرف کردن ایراد آن نیز بپردازید.

ارور1E, E7, 1C ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
1E, E7, 1C حسگر سطح آب

برطرف کردن ایراد کد خطای1E, E7, 1C   لباسشویی سامسونگ:

 • ماشین لباسشویی را خاموش کنید و بعد 30 ثانیه منتظر بمانید.
 • مجددا ماشین لباسشویی را روشن کنید و یک برنامه جدید را آغاز کنید.
 • اندازه اهم حسگر آب را با کمک اهم سنج بخوانید.
 • اگر نیاز بود حسگر را جایگزین کنید.

ارور 3E, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, bE, 3C  ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
3E, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, bE, 3C موتور

برطرف کردن ایراد کد خطای  3E, 3E1, 3E2, 3E3, 3E4, bE, 3C لباسشویی سامسونگ:

 • ماشین لباسشویی را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه منتظر بمانید.
 • مجددا ماشین لباسشویی را روشن کنید و یک برنامه جدید را آغاز کنید.

 ارور4E/E1/4C  ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
4E/E1/4C تامین آب

برطرف کردن ایراد کد خطای 4E/E1/4C  لباسشویی سامسونگ:

 • مطمئن شوید که شیر آب باز و به شکل صحیح وصل شده باشد.
 • مطمئن شوید که شلنگ آب دچار انسداد نشده باشد.
 • مطمئن شوید که شیر آب یخ زده نیست.
 • اطمینان حاصل کنید که ماشین لباسشویی با فشار آب مناسب کار می کند.
 • به دقت فیلتر ورودی را در انتهای شیر آب چک کنید.
 • پاک کردن سوراخ فیلتر که امکان دارد دچار گرفتگی شده باشد.
حتما بخوانید:   مقایسه مدل های ماشین لباسشویی بوش BOSCH

ارور, 4E2, 4Ed, H1, HE, 4C2, HC,CE ,E8ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
, 4E2, 4Ed, H1, HE, 4C2, HC,CE ,E8 درجه حرارت آب

برطرف کردن ایراد کد خطای4E1, 4E2, 4Ed, H1, HE, 4C2, HC,CE, E8 لباسشویی سامسونگ:

 • شلنگ آب خود را به یک منبع سرد وصل کنید.
 • عموماً آب سرد با یک شیر آب آبی مشخص می شود.

ارور 5E, E2, 5C ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
5E, E2, 5C زهکشی

برطرف کردن ایراد کد خطای 5E, E2, 5C لباسشویی سامسونگ:

 • فیلتر پمپ زهکشی را تمیز کرده و هرگونه گرفتگی را از بین ببرید.
 • به منظور رفع هر انسدادی شلنگ تخلیه را بررسی کنید.
 • مطمئن شوید که شلنگ تخلیه یخ زده یا دچار انسداد نشده باشد.
 • مطمئن شوید که شلنگ تخلیه به شکل صحیح و بر اساس نوع اتصال قرار گرفته است.
 • مطمئن شوید شلنگ تخلیه به سامانه تخلیه متصل باشد.

ارور8E ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
8E  جریان آب

برطرف کردن ایراد کد خطای8E لباسشویی سامسونگ:

 • ماشین لباسشویی را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه منتظر بمانید.
 • ماشین لباسشویی را مجددا روشن کنید و یک برنامه جدید را آغاز کنید.

ارورC8 ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
C8 حسگرMEMS

برطرف کردن ایراد کد خطایC8 لباسشویی سامسونگ:

 • ماشین لباسشویی را خاموش کنید و مجددا فرآیند را راه اندازی کنید.

ارور 9E1, PH1, 9E2, Plo, AE ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
9E1, PH1, 9E2, Plo, AE روشن نبودن برق

برطرف کردن ایراد کد خطای 9E1, PH1, 9E2, Plo, AE ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • ماشین لباسشویی را خاموش کنید، سپس 30 ثانیه منتظر بمانید تا مجددا آن را روشن کنید.
 • ماشین لباسشویی خود را به صورت مستقیم به برق متصل کنید.
 • چنانچه ماشین لباسشویی شما هنوز برق ندارد، امکان دارد لازم باشد فیوز را جایگزین کنید.

ارور AC6، AE، 13E، AC ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
AC6، AE، 13E، AC هشدار مخابرات

برطرف کردن ایراد ارور AC6، AE، 13E، AC لباسشویی سامسونگ:

 • بسته به حالت، امکان دارد ماشین لباسشویی به صورت خودکار به عملیات عادی بازگردد.
 • ماشین ظرفشویی را خاموش کنید و مجددا فرآیند را راه اندازی کنید.

ارور bE1، 12E، bE2، 14E، bE3،18E ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
bE1، 12E، bE2، 14E، bE3،18 دکمه ها

برطرف کردن ایراد کد خطای bE1، 12E، bE2، 14E، bE3،18E لباسشویی سامسونگ:

 • چک کنید که کدام یک از دکمه ها چسبیده اند.
 • ماشین لباسشویی را از برق جدا نکنید و با پارچه ملایم دکمه ها را تمیز کنید.

ارور DDC ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
 DDC درب

برطرف کردن ایراد کد خطای DDC ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • این پیام زمانی ظاهر می شود که درب اضافه را بدون فشردن Start / Pause باز کنید.

کد خطای ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC درب

برطرف کردن ایراد کد خطای dE, dE1, Ed, dC, DC1, DC لباسشویی سامسونگ:

 • بررسی کنید که درب به صورت کامل بسته شده است و هیچ چیز در آن گیر نکرده است.
 • چنانچه ماشین لباسشویی بیش از حد پر باشد، این کد نمایان می شود.

ارور dE2 ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
dE2 دکمه روشن/خاموش
حتما بخوانید:   تعمیرات ماشین لباسشویی سامسونگ | دلایل ارور ۵e

برطرف کردن ایراد کد خطای dE2 لباسشویی سامسونگ:

 • ماشین لباسشویی را از برق جدا کنید.
 • 5 دقیقه منتظر بمانید و سپس مجددا امتحان کنید.

ارور FE ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
FE فن

برطرف کردن ایراد خطای FE ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • فن دستگاه را بررسی کنید.
 • امکان دارد چیزی در پروانه های فن دستگاه گیر کرده باشد.

ارور HE1، E5، 6E ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
HE1، E5، 6E گرم کننده

برطرف کردن ایراد کد خطای HE1، E5، 6E  لباسشویی سامسونگ:

 • المنت دستگاه را چک کنید.
 • حسگر حرارتی را چک کنید.
 • چنانچه نیاز بود باید حسگر حرارتی جایگزین شود.

ارورHE2 ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
HE2 گرم کننده خشک کن

 برطرف کردن ایراد کد خطای HE2 ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • قسمت خشک کن به دلایل ایمنی بسته شده است، زیرا حسگر های دما تشخیص دادند که دمای خشک کن خیلی زیاد است و عموماً به کاهش جریان هوا مربوط می شود.
 • باید در ماشین لباسشویی به اندازه کافی فضا باشد تا آب و مواد شوینده در اطراف حرکت و به صورت کامل به لباس نفوذ کند.
 • باید درب بتواند آزادانه بسته شود. برخی از لباس ها مناسب نیستند در خشک کن خشک شوند، چون گرمای زیاد هم می تواند سامانه خشک کن را مسدود کرده و جریان هوا را محدود کند.
 • همواره پیش از استفاده از ماشین لباسشویی برچسب پارچه را روی لباس خود بررسی کنید.
 • بعضی از لباس ها مناسب نیستند در خشک کن خشک شوند چون گرمای زیاد نیز می تواند باعث انبساط شود که سامانه خشک کن را مسدود کرده و جریان هوا را محدود می کند.
 • لازم است این کاهش جریان هوا توسط یک تعمیرکار چک شود و دوباره تنظیم شود.

ارور HE3 ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
HE3 عملکرد بخار

برطرف کردن ایراد کد خطای HE3لباسشویی سامسونگ:

 • عملکرد بخار درست کار نمی کند و لازم است توسط تکنسین تعمیر چک شود.

ارور HE3 ماشین لباسشویی سامسونگ: HOT

ارور دلیل ارور
HE3 ماشین لباسشویی خیلی گرم است.

برطرف کردن ایراد خطای HE3 لباسشویی سامسونگ:

 • فن ماشین لباسشویی تا زمانی که دستگاه به اندازه کافی برای شستن خنک شود به کارکردن ادامه می دهد.
 • زمانی که آن را سرد کنید، درب باز می شود.

ارور LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 تشخیص پایین بودن سطح آب

برطرف کردن ایراد کد خطای LE, LE1, E9, 11E, LC, LC1 ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • چک کنید که سطح شلنگ تخلیه پایین تر از پایه دستگاه نباشد.
 • مطمئن شوید که انتهای شلنگ تخلیه روی کف قرار گرفته و دچار انسداد نباشد.
 • علاوه بر این لازم است نشت آب را چک کنید.
 • چنانچه نشانه ای از آب وجود نداشته باشد، برق را خاموش و دوباره روشن کنید.

ارور t1, t2, tst ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
t1, t2, tst حالت آزمون

برطرف کردن ایراد کد خطای t1, t2, tst لباسشویی سامسونگ:

 • ماشین لباسشویی را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه منتظر بمانید.
 • دوباره ماشین لباسشویی را دوباره روشن کنید و یک برنامه جدید را آغاز کنید.

ارور OE, OF, E3, OC ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
OE, OF, E3, OC بیش از حد بودن پودر یا مایع شستشو

برطرف کردن ایراد کد خطای OE, OF, E3, OC لباسشویی سامسونگ:

 • خاموش کردن ماشین لباسشویی، 30 ثانیه منتظر بمانید و سپس دوباره آن را روشن کنید.
 • باید پمپ تخلیه ماشین لباسشویی را تخلیه کنید.
حتما بخوانید:   راهنمای ارور کولر گازی سامسونگ Samsung

ارور Sud ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
Sud بیش از حد بودن کف

برطرف کردن ایراد کد خطای Sud ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • معمولا دستگاه این مشکل را خود حل می کند. با این حال  لازم است چرخه “Eco drum clean” (بعضی از مدل ها) یا یک چرخه پارچه نخی cotton 9۰ درجه سلسیوس را بدون هیچ نوع مواد شوینده اجرا کنید.
 • درصورتی که همچنان ادامه دارد، فیلترها و شلنگ ها را جهت انسداد چک کنید، بعد یک چرخش برای تخلیه آب باقی مانده در ماشین لباسشویی اجرا کنید.

ارور tE, EC, tE1, tE2, tE3 ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
tE, EC, tE1, tE2, tE3 ایراد در سنسور دما

برطرف کردن ایراد کد خطای tE, EC, tE1, tE2, tE3 ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • ماشین لباسشویی را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه منتظر بمانید.
 • ماشین لباسشویی را مجددا روشن کنید و یک برنامه جدید را آغاز کنید.

ارور UC ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
UC نوسان در ولتاژ منبع تغذیه

برطرف کردن ایراد خطای UC ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • ماشین لباسشویی را خاموش کنید و سپس 30 ثانیه منتظر بمانید.
 • مجددا ماشین لباسشویی را روشن کنید و یک برنامه جدید را آغاز کنید چنانچه هنوز نمایان شد بررسی کنید که آیا به درستی برق تامین شده و سیم برق متصل شده است.

ارور UE, E4, Ub ماشین لباسشویی سامسونگ

ارور دلیل ارور
UE, E4, Ub بار نامتعادل داشتن ماشین لباسشویی

برطرف کردن ایراد کد خطای UE, E4, Ub ماشین لباسشویی سامسونگ:

 • مجددا بارگیری کنید و با اضافه کردن یا حذف موارد از اینکه بار ماشین متعادل شده مطمئن شوید.
 • مطمئن شوید که ماشین لباسشویی بر روی سطح پایدار و صاف قرار دارد.

کد خطای ماشین لباسشویی سامسونگ

شیوه رفع ارور ماشین لباسشویی سامسونگ را در خانه

ارور ماشین لباسشویی سامسونگ از جمله مواردی است که می تواند هر مشکلی در ماشین لباسشویی را تشخیص داده و آن ها را نمایان کند. این کدهای خطا به آسانی قابل برطرف شدن هستند و هریک از آن ها مفهوم خاص خود را دارند. استفاده از مطالب این مقاله برای کاربران ماشین لباسشویی سامسونگ این امکان را فراهم می آورد تا چنانچه هر ایرادی رخ بدهد به تنهایی بتوانند نسبت به ایراد یابی و برطرف کردن ارور لباسشویی خود در خانه اقدام کنند. البته بعضی از این کد های خطا توسط شما قابل برطرف شدن نیستند؛ چون کوچک ترین اشتباه می تواند سبب از کار افتادگی کامل دستگاهتان شود. پس اگر به هر دلیل کارکرد ماشین لباسشویی شما غیر طبیعی شده است و یا در زمینه رفع کد خطا ماشین لباسشویی سامسونگ خود با مشکلی روبه رو شده اید، لازم است سریعا این مشکل را توسط تکنسین فنی چک کرده و رفع کنید. پس بهتر است قبل از انجام هر کاری از تکنسین تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ کمک بگیرید.

نتیجه گیری

لازم است کاربران آگاه و به روز با کدهای خطای لباسشویی سامسونگ خود آشنا باشند. سامسونگ یکی از بهترین لباسشویی ها در جهان می باشد و آشنایی با این  ارور ها می تواند راهنمایی بسیار خوبی برای شما کاربران باشد.

کد خطای ماشین لباسشویی سامسونگ

مجموع امتیاز

راهنمای کدهای خطای ماشین لباسشویی سامسونگ

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا