تعمیرات یخچالتعمیرات

ارور یخچال فریزر ال جی LG | لیست کامل خطاها

ارور یخچال فریزر ال جی یا همان کد خطای یخچال ال جی را برای شما دوستان در این مقاله بصورت کامل گردآوری کرده ایم، تا اگر نیازی به تعمیر یخچال فریزر ال جی خود داشتید با اطلاع از کد خطای نشان داده شده بر روی نمایشگر یخچال فریزر ال جی خود در حد توان به برطرف کردن ایراد آن بپردازید، در بخش تعمیرات یخچال در ایبک امداد با ما همراه باشید.

آلارم یخچال فریزر ال جی مدل LMXS30776S

در مقاله آلارم یخچال فریزر ال جی به کد های خطا مدل lmxs30776s  ، دلیل کد خطا و برطرف کردن ایراد آن خواهیم پرداخت. خطا هایی که در این قسمت مشاهده می کنید امکان دارد در مدل های دیگر یخچال فریزر ال جی نیز وجود داشته باشد. اما گاهی دلیل و شیوه ایراد یابی آن ها متفاوت است که خوب است قبل از هر کاری  با تکنسین ماهر مشورت کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور r

ارور دلیل ارور
r دچار ایراد شدن سنسور دیفراست

برطرف کردن ایراد خطای r یخچال فریزر ال جی:

 • میزان اهم سنسور را به دقت چک کنید و پس از چک کردن مدار برد، سنسور را عوض کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور d

ارور دلیل ارور
d دچار ایراد بودن سنسور دیفراست یخچال

برطرف کردن ایراد ارور d یخچال فریزر ال جی:

 • سنسور دیفراست را چک کنید.
 • ترمودیسک و ترموفیوز را هم چک کنید.
 • چنانچه نیاز بود برد الکترونیکی  بررسی شود.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور h

 

ارور دلیل ارور
h هیتر المنت دچار ایراد است.

برطرف کردن ایراد خطای h یخچال فریزر ال جی:

 • اندازه مقاومتی که المنت دارد را بررسی کنید و اگر نیاز بود آنها را عوض کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور c

ارور دلیل ارور
c وجود ایراد در ارتباطات میان اجزای پنل و برد داخلی

برطرف کردن ایراد خطای c یخچال فریزر ال جی:

 • سیم های مرتبط کننده اجزا به یکدیگر را چک کنید.
 • برد الکترونیکی و پنل صفحه نمایش نیز ضروری است چک شود.

ارور یخچال فریزر ال جی

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور a1

ارور دلیل ارور
a1 ایراد در سنسور داخلی فریزر

برطرف کردن ایراد خطای a1 یخچال فریزر ال جی:

 • سیم های ارتباطی را چک کنید و اندازه اهم سنسور را بررسی کنید.
 • چنانچه نیاز بود سنسور داخل فریزر را جایگزین کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور a2

 

ارور دلیل ارور
a2 سنسور دیفراست دچار ایراد شده

برطرف کردن ایراد کد ارور a2 یخچال فریزر ال جی:

 • سیم های ارتباطی را چک کنید و اگر نیاز بود عوض کنید.
 • اندازه اهم سنسور را بررسی کنید.
 • چنانچه نیاز بود سنسور دیفراست را عوض کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور a3

ارور دلیل ارور
a3 دیفراست وظیفه خود را به خوبی انجام نمی دهد.

برطرف کردن ایراد کد ارور a3  یخچال فریزر ال جی:

 • سنسور دیفراست را همراه با اتصالات آن چک کنید و چنانچه نیاز بود آن را عوض کنید.
 • برد الکترونیکی را چک کنید و اگر خراب بود تعمیر کنید‌.
 • ترمودیسک، ترموفیوز، المنت و برد را چک کنید.
 • امکان دارد المنت نیاز به جایگزینی داشته باشد.

آلارم  یخچال فریزر ال جی مدل TF580B

 

در مقاله خطای یخچال فریزر ال جی به کد های ارور مدل tf580b ، دلیل کد ارور و برطرف کردن ایراد آن خواهیم پرداخت. ارور هایی که در این قسمت مشاهده می کنید امکان دارد در سایر مدل های یخچال فریزر ال جی نیز وجود داشته باشد. اما گاهی دلیل و شیوه ایراد یابی آن ها متفاوت است که خوب است قبل از هر کاری با تکنسین ماهر مشورت کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور ff

ارور دلیل ارور
ff فن اواپراتور ایراد دارد

برطرف کردن ایراد کد ارور ff یخچال فریزر ال جی:

 • موتور فن اپراتور را چک کنید و برد کنترل و سیم کشی های مرتبط با آن را بررسی کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور CF

ارور دلیل ارور
 CF دچار ایراد بودن فن کندانسور

برطرف کردن  ایراد کد ارور CF یخچال فریزر ال جی:

 • موتور فن کندانسور را چک کنید و برد کنترل و سیم کشی های مرتبط با آن را بررسی کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور CD

ارور دلیل ارور
CD اختلالی در ارتباط میان برد اصلی و نمایشگر وجود دارد.

برطرف کردن  ایراد کد ارور CD یخچال فریزر ال جی:

 • سیم کشی های مربوطه را چک کنید و چنانچه نیاز بود از تعمیرکار بخواهید که ارور های یخچال ال جی را برایتان رفع کند.
 • علاوه بر این ضروری است برد الکترونیکی و صفحه نمایش را نیز چک کنید.
پیشنهاد آی‌بک امداد :  حل مشکل گرم نشدن آب در آبسردکن

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور FS

ارور دلیل ارور
FS دچار ایراد شدن سنسور فریزر

برطرف کردن ایراد کد ارور FS یخچال فریزر ال جی:

 • با دقت سیم کشی های سنسور فریزر را چک کنید.
 • سنسور فریزر را چنانچه نیاز بود عوض کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور rs

ارور دلیل ارور
rs ایراد در سنسور یخچال

برطرف کردن ایراد خطای rS یخچال فریزر ال جی:

 • با دقت اقدام به چک کردن سیم کشی های سنسور یخچال کنید.
 • سنسور یخچال را چک کنید و اگر نیاز بود عوض کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور FDS

ارور دلیل ارور
FDS ایراد در سنسور دیفراست فریزر

برطرف کردن ایراد کد ارور Fds یخچال فریزر ال جی:

 • سنسور دیفراست را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن چک کنید و سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید.
 • چنانچه نیاز بود سنسور دیفراست را عوض کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور rds

 

ارور دلیل ارور
  rds ایراد در سنسور دیفراست یخچال

برطرف کردن ایراد کد ارور rds یخچال فریزر ال جی:

 • سنسور دیفراست یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه چک کنید و سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید.
 • اگر نیاز بود سنسور دیفراست را عوض کنید.

آلارم  یخچال فریزر ال جی کد ارور HS

ارور دلیل ارور
HS ایراد در سنسور رطوبت یخچال

برطرف  ایراد کد ارور HS یخچال فریزر ال جی:

 • سنسور رطوبت یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن چک کنید و سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید.

ارور یخچال فریزر ال جی

آلارم یخچال ساید بای ساید ال جی کد ارور IS

 

ارور دلیل ارور
 IS خرابی سنسور یخ ساز

برطرف کردن ایراد کد ارور IS یخچال فریزر ال جی:

 • سنسور یخ ساز را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن چک کنید و سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید.
 • سنسور یخ ساز را چک کنید و اگر نیاز بود جایگزین کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور SS

ارور دلیل ارور
SS ایراد در سنسور کشوی یخچال

برطرف کردن ایراد خطای  SS یخچال فریزر ال جی:

 • سنسور کشوی یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن چک کنید و سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید.
 • سنسور کشوی یخچال را چنانچه نیاز بود جایگزین کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور rt

 

ارور دلیل ارور
 rt درجه حرارت اتاق بیش تر از حالت عادی است.

برطرف کردن ایراد کد ارور rt  یخچال فریزر ال جی:

 • این ارور هنگامی نشان داده می شود که دمای محفظه یخچال بیش از حد عادی باشد.
 • نخست برد الکترونیکی را چک کنید، امکان دارد قطعی در اتصالات برد، ایراد در خازن ها، رله، فیوز، پایه های سوکت وجود داشته باشد.
 • ترمودیسک، ترموفیوز و المنت را چک کنید و اطمینان حاصل کنید که فرمان صحیح به برد می دهند.
 • فن های درون فریزر و یخچال را چک کنید.
 • وظیفه هدایت سرما از فریزر به درون یخچال به عهده فن ها است.
 • چنانچه به هر علتی در عملکرد فن اختلال ایجاد شود، ضروری است آن را عوض کنید.
 • اطمینان حاصل کنید کمپرسور موتور با فشار کافی گاز را به طرف اواپراتور می برد.
 • اگر که کمپرسور کمپرس کافی نداشت، ضروری است کمپرسور موتور جایگزین شود.
 • گاهی اوقات ایجاد انسداد در لوله های مویی یا کپیلاسیون سبب کیپ شدن مدار و در نتیجه تولید نشدن سرما می شود.
 • اطمینان حاصل کنید یخچال فریزر شما نشت گاز ندارد.
 • در بعضی از یخچال های فریزر کندانسور درون بدنه یخچال قرار داده شده و در بعضی دیگر کندانسور بیرون یخچال می باشد.
 • نخست نشتی گاز را چک کنید و پس از آن اگر سالم بود به شارژ گاز آن اقدام کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور IT

ارور دلیل ارور
IT دچار ایراد شدن سامانه یخ ساز

برطرف کردن ایراد خطای IT یخچال فریزر ال جی:

 • سامانه داخل یخ ساز را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن چک کنید و سیم کشی های مربوط به آن را بررسی کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور gf

ارور دلیل ارور
gf خطا دادن فلومتر

برطرف کردن ایراد کد ارور gf یخچال فریزر ال جی:

 • به دقت اقدام به چک کردن جریان و فشار آب ورودی کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور df

ارور دلیل ارور
df دچار ایراد شدن دیفراست

برطرف کردن ایراد خطای dF یخچال فریزر ال جی:

 • هیتر دیفراست و فیوز را چک کنید و اتصالات برد کنترل را نیز بررسی کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور dH

 

ارور دلیل ارور
dH دچار ایراد بودن دیفراست یخچال

برطرف کردن ایراد خطای dH یخچال فریزر ال جی:

 • فیوز و هیتر دیفراست را چک کنید و اتصالات برد کنترل را نیز بررسی کنید.

آلارم یخچال فریزر ال جی کد ارور IF

ارور دلیل ارور
IF ایراد در فن یخ ساز
پیشنهاد آی‌بک امداد :  راهنمای شستشوی ماشین ظرفشویی دوو Daewoo

برطرف کردن ایراد کد ارور IF یخچال فریزر ال جی:

 • بررسی کنید که فن یخ ساز مسدود نشده و همچنین سیم کشی و موتور فن را چک کنید.

آلارم  یخچال های ساید بای ساید ال جی

در مطلب ارور یخچال فریزر ال جی به کد های ارور مدل ساید بای ساید ، دلیل کد خطا و برطرف کردن ایراد آن می پردازیم.

ارور یخچال فریزر ال جی

آلارم یخچال ساید بای ساید ال جی کد ارور FS

 

ارور دلیل ارور
FS ارور سنسور فریزر

برطرف کردن ایراد خطای FS یخچال ال جی:

 • از نظر وجود اتصال کوتاه سنسور فریزر را چک کنید و سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید.
 • چنانچه نیاز بود سنسور فریزر را تعویض کنید.

آلارم یخچال ساید بای ساید ال جی کد ارور rs

 

ارور دلیل ارور
rs ارور دادن سنسور یخچال

 

برطرف کردن ایراد کد ارور rs یخچال ال جی:

 • از نظر وجود اتصال کوتاه سنسور یخچال چک کنید و سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید.
 • اگر نیاز بود سنسور یخچال جایگزین شود.

آلارم یخچال ساید بای ساید ال جی کد ارور ds

ارور دلیل ارور
ds ایراد در سنسور دیفراست

برطرف کردن  ایراد خطای ds یخچال ال جی:

 • از نظر وجود اتصال کوتاه سنسور دیفراست چک کنید و سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید.
 • چنانچه نیاز بود سنسور دیفراست را عوض کنید.

آلارم یخچال ساید بای ساید ال جی کد ارور dH

ارور دلیل ارور
dH ضعیفی دیفراست

برطرف کردن ایراد کد ارور dH یخچال ال جی:

 • از نظر وجود اتصال کوتاه سنسور دیفراست را چک کنید و سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید.

آلارم یخچال ساید بای ساید ال جی کد ارور rf

ارور دلیل ارور
rf  فن فریزر دچار ایراد است.

برطرف کردن  ایراد خطای rf یخچال ال جی:

 • فن فریزر را از نظر اشکالات مکانیکی و الکترونیکی بررسی نمایید.
 • چنانچه نیاز بود می توانید فن داخل فریزر را عوض کنید.

آلارم یخچال ساید بای ساید ال جی کد ارور CF

 

ارور دلیل ارور
CF فن کندانسور دچار ایراد می باشد.

برطرف کردن ایراد خطای CF یخچال ال جی:

 • فن فریزر را از نظر مشکلات مکانیکی و الکترونیکی بررسی نمایید.
 • چنانچه نیاز بود می توانید فن داخل فریزر را عوض کنید.

آلارم یخچال ساید بای ساید ال جی کد ارور CO

ارور دلیل ارور
 CO این ارور به خطای ارتباطی میان اجزا مربوط است.

برطرف کردن ایراد خطای CO یخچال ال جی:

 • سیم کشی های مربوطه را چک کنید و اگر نیاز بود از تعمیرکار بخواهید که ارور های یخچال ال جی را برایتان رفع کند.

ارور یخچال فریزر ال جی

شیوه تعمیر و برطرف کردن خطای یخچال  ال جی

تعمیر و برطرف کردن خطای یخچال فریزر ال جی فرآیندی می باشد که لازم است با دقت و شناخت زیاد نسبت به ساختار یخچال انجام شود. منظور از ایراد یابی یخچال ال جی آشنایی با خطاها و مشکلاتی است که در یخچال ایجاد می شود. این مشکلات و ایرادات با داشتن کمی مهارت و تخصص به آسانی رفع می شوند. عموماً ارور هایی که بر روی صفحه نمایش یخچال ال جی نمایش داده می شوند، بسیار رایج هستند و در هر زمان امکان دارد با آنها روبه رو شوید.

لازم است به این نکته توجه کنید که چنانچه موفق به برطرف کردن خطا و خرابی دستگاه نشدید  امکان دارد یخچال از کار افتاده و دچار ایرادات بزرگتری شود. اگر از طریق آموزش بالا نتوانستید ایراد یخچال  خود را رفع کنید، از تکنسین تعمیر متخصص کمک بگیرید.

شیوه برطرف کردن  کد هشدار یخچال فریزر ال جی در خانه

شاید شما هم کد هایی را بر روی صفحه نمایش یخچال خود مشاهده کنید و به دنبال برطرف کردن این ارور ها در خانه خود باشید. شما با کمک  گرفتن از مطالبی که در این مقاله ارائه شده، می توانید به آسانی دلیل بروز هر کد خطای یخچال ال جی را پیدا کنید و با کمک روش های ارائه شده کد خطای مربوطه را پاک کنید. اما قبل از آن که از محتوای این جداول استفاده کنید، لازم است دقت کنید که این مطالب فقط برای یافتن دلیل بروز خطای یخچال فریزر ال جی می تواند به شما کمک کند و به هیچ وجه جایگزینی برای مهارت های ایراد یابی تعمیرکار نخواهد بود.

در حقیقت امکان دارد این کدها به شکل دقیق قطعه معیوب یخچال را نشان ندهند. پس اگر هر یک از کد های  ارور را مشاهده کردید خوب است با توجه به راهکارهای بیان شده اقدامات لازم را انجام دهید و اگر ایراد برطرف نشد، با تکنسین تعمیر تماس بگیرید.

نتیجه گیری

 • هر یک از این خطاها به سبب خراب بودن یک قطعه خاص رخ می دهند.
 • اگر مراحل تعمیر سخت بود حتما از خدمات نمایندگی تعمیرات یخچال فریزر ال جی کمک بگیرید.

ارور یخچال فریزر ال جی LG

امتیاز سردبیر

مجموع امتیاز

مقاله ای برای آشنایی با انواع ارور یخچال فریزر ال جی LG

امتیاز کاربر: ۴.۳ ( ۱ نتایج)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا