خانواده

اسم های پسرانه و شیک 1402/ 2000 اسم پسر

شماره تلفن نمایندگی تعمیر یخچال، تلویزیون 021

در این مطلب از مجله ایبک مجموعه ای از اسم های پسرانه جدید و خاص ایرانی و اسامی اصیل و فارسی پسرانه را ذکر کرده ایم. شما می توانید زیباترین نامها را برای فرزند دلبندتان از این لیست انتخاب کنید.

اسم پسرانه با الف

 • ارشک
 • ارحام
 • اردوان
 • ارسام
 • ارسلان
 • ارشام
 • ارشیا
 • اصلان
 • اوستا
 • اسامه
 • اکتای
 • اولدوز
 • ارمیا
 • الشن
 • اتابک
 • احسان
 • ارسمان
 • ایشان
 • ایلقار
 • المان
 • ایلیا
 • ایلیاد
 • ایلیار
 • ایمان
 • آبان
 • آبتین
 • آتا
 • آتابای
 • اتابک
 • آتاش
 • آتان
 • آتجان
 • آترابان
 • آتسز
 • آتلی
 • آتمش
 • آتیال
 • آتیجی
 • آتیلا
 • آتاش
 • آدی گوزل
 • آدیش
 • آذرباد
 • آذرتاش
 • آراد
 • آراز
 • آران
 • آرتا
 • آرتین
 • آرخا
 • آرسام
 • آرسین
 • آرش
 • آرشان
 • آرکا

اسم های پسرانه و شیک 1402/ 2000 اسم پسر

 • آرمان
 • آرمین
 • آروشا
 • آرویج
 • آروین
 • آریا
 • آریاراد
 • آریتما
 • آرین
 • آریو
 • آلب
 • آلب ارسلان
 • آلب تکین
 • آلب تکین
 • آلتونتاش
 • آماندا
 • آنیل
 • آیتغمش
 • آیتکین
 • آیخان
 • آیدین
 • آیکان
 • آیهان

اسم پسرانه با ب

 • بکتاش
 • بردیا
 • برزین
 • برسام
 • برنا
 • بهتاش
 • بهداد
 • بهراد
 • بهنود
 • بهنیا
 • بابک
 • باراد
 • بامداد
 • باهر
 • برهان
 • بن سان
 • بنیامین
 • بهادر
 • بهدین
 • بهشاد
 • بهنام

اسامی پسرانه با پ

 • پرشان
 • پرهام
 • پارسا
 • پارسان
 • پارسیان
 • پارلا
 • پدرام
 • پرهام
 • پرهان
 • پریام
 • پوریا
 • پویا

اسامی پسرانه با ت

 • تکش
 • تایماز
 • ترخان
 • تکین
 • تگین
 • توحید
 • تورال
 • توسن
 • توماج
 • تیام
 • تیمور
 • تیمورتاش

اسامی پسرانه با ث

 • ثامر
 • ثاقب
 • ثامن

اسامی پسرانه با ج

 • جاوید
 • جانیار
 • جهانیار
 • جواد
 • جویا
 • جویان

اسامی پسرانه با چ

 • چاوه
 • چکاد
 • چهره آذر

اسامی پسرانه با ح

 • حنیف
 • حسام
 • حسان
 • حافظ
 • حامد
 • حامی
 • حانان
 • حسین
 • حمیدرضا

اسامی پسرانه با خ

 • خاوین
 • خاقان
 • خرمشاد
 • خسرو
 • خوشنود
 • خوشیار

اسامی پسرانه با د

 •  دانا
 • داتام
 • داتیس
 • دادمهر

اسم های پسرانه و شیک 1402/ 2000 اسم پسر

 • دارا
 • داراب
 • دارمان
 • دارنوش
 • داریوش
 • دامون
 • دانیار
 • دانیال
 • داوید
 • داوین
 • دایان
 • دومان

اسامی پسرانه با ر

 • رسام
 • رها
 • رهام
 • رادین
 • رادان
 • رادمان
 • رادمهر
 • رادوین
 • رامان
 • راستین
 • رامبد
 • رامتین
 • رامسین
 • رامین
 • رایا
 • رایان
 • رایبد
 • رزین
 • رستاک
 • رضا
 • رودین
 • روزبه
 • روزبهان
 • روز مهر
 • روهینا

اسامی پسرانه با ز

 • زامیاد
 • زانیار
 • زکریا
 • زهیر

اسم پسرانه با ذ

 • ذاکر
 • ذکا

اسم پسرانه با ژ

 • ژاییز
 • ژیار
 • ژیوار
 • ژابیز

اسامی پسرانه با س

 • سرمد
 • سمیر
 • سروش
 • ساتکین
 • ساتیار
 • ساشا
 • سامان
 • سامی
 • سامیا
 • سامیار
 • سانیار
 • سبحان
 • سپنتا
 • سپهر
 • سپهراد
 • سجاد
 • سدرا
 • سعید
 • سهیل
 • سورنا
 • سوما
 • سیروان
 • سینا

اسامی پسرانه با ش

 • شنتیا
 • شادمهر
 • شادیار
 • شارونا
 • شانلی
 • شانیا
 • شاهارا
 • شاهدیس
 • شاهسوند
 • شاهین
 • شایان
 • شایگان
 • شروین
 • شهاب
 • شهراد
 • شهرداد
 • شهنور
 • شهیاد
 • شهیار
 • شهیر
 • شیانا

اسم پسر با ص

 • صابر
 • صبور
 • صوفی

اسم پسر با ط

 • طغرل
 • طهورا
 • طاها
 • طرهان
 • طوفان

اسم پسر با ظ

 •  ظافر
 • ظهیر

اسم پسر با غ

 •  غدیر
 • غیاث

اسم پسر با ق

 •  قائد
 • قباد
 • قدیر

اسم پسر با ف

 • فاتح
 • فاران
 • فارسی
 • فاطر
 • فربد
 • فربود
 • فرهان
 • فرداد
 • فرزاد
 • فرزام
 • فرزان
 • فرزین
 • فرسام
 • فرشاد
 • فرشید
 • فرنام
 • فرنود
 • فرنور
 • فرهاد
 • فرهام
 • فرهود
 • فرهوش
 • فریمند
 • فرینام
 • فواد

اسم پسر با ک

 • کارن
 • کامران
 • کامروا
 • کامیار
 • کاوه
 • کسرا
 • کوروش
 • کوشا
 • کوشان
 • کیاراد
 • کیارخ

اسم های پسرانه و شیک 1402/ 2000 اسم پسر

 • کیارش
 • کیاشا
 • کیان
 • کیانمهر
 • کیانوش
 • کیهان
 • کیوان

اسم پسر با گ

 • گوشیار
 • گرگین
 • گلباد

اسم پسر با ل

 • لیبرا
 • لاوان

اسم پسر با م

 • مهدیار
 • مهیار
 • مهرداد
 • مهراب
 • مهراد
 • مهران
 • مهربد
 • مهرتاش
 • مهرداد
 • مهرزاد
 • مهزاد
 • مهیاد
 • مارتیا
 • ماکان
 • مانا
 • مانی
 • ماهان
 • ماهور
 • مبین
 • متین
 • مهراب
 • محسن
 • محمد
 • محمد امین
 • محمد پارسا
 • محمد طاها
 • محمد عرفان
 • محمد مهدی
 • محمد یاسین
 • محمد جواد
 • محمد حسین
 • محمدرضا
 • محمد علی
 • محمد متین
 • مرتضی
 • مزدک
 • مسعود
 • مهدی
 • مصطفی
 • مهران
 • مهرآیین
 • مهرسان
 • مهرشاد
 • میثاق
 • میشا
 • میعاد
 • میکائیل
 • میلاد
پیشنهاد آی‌بک امداد :  چرا باید به فکر تفکیک زباله باشیم؟ | نحوه تفکیک زباله

اسم پسر با ن

 •  نادین
 • نامور
 • نامی
 • ناهیرا
 • نشاط
 • نصیرا
 • نهاد
 • نوشیار
 • نویان
 • نیاوش
 • نیکان
 • نیما
 • نیهاد
 • نیوان

اسم پسرانه با ه

 • هابیل
 • هادان
 • هادی
 • هامون
 • هامی
 • هستیار
 • همام
 • همایون
 • هداد
 • هوراز
 • هوریار
 • هورفر
 • هومان
 • هومن
 • هونام
 • هیرسا
 • هیوا

اسم پسر با و

 • واتیار
 • واران
 • وارتان
 • واروژان
 • والا
 • وحید
 • وراز مهر

اسم پسر با ی

 • یارتا
 • یاسان
 • یاسر
 • یاسین
 • یاشا
 • یاشار
 • یزداد
 • یزدان مهر
 • یزدان یار
 • یکتا
 • یونا
 • یونس
 • یوحنا

چگونه اسم مناسب برای کودکم انتخاب کنم؟

جهت انتخاب اسم برای کودک باید نکات مهمی را مورد توجه قرار دهید تا بتوانید بهترین نام را برای فرزند دلبندتان انتخاب کنید. این موارد در ادامه بیان شده است.

آهنگ و صدای اسم

به هنگام انتخاب نام برای کودکتان دقت کنید که آن اسم هنگام صدا زدن کودک چگونه به نظر می رسد. اسم باید زیبا و گوش نواز باشد و این نکته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و همچنین نام باید با نام خانوادگی دارای تناسب باشد و این دو در کنار هم متناسب و زیبا به نظر برسند. معمولاً اسم هایی که کوتاه هستند آهنگ و آوای زیباتری دارند.

منحصر به فرد بودن

بسیاری از والدین دوست دارند نامی که منحصر به فرد باشد برای فرزند خود انتخاب کنند که کودکشان از دیگران متمایز باشد. اما به همین خاطر گاهی اقدام به نامیدن فرزندان خود با اسم های عجیب و غریب و غیر معمول می کنند. متاسفانه بیشتر این کودکان مورد سوء استفاده و تمسخر دیگران قرار می گیرند. پس دقت کنید در خاص بودن نامی که انتخاب می کنید زیاده‌روی نکنید.

با معنی بودن اسم

نامی که برای کودک خود انتخاب می کنید باید پر مفهوم و دارای معنی زیبایی باشد. بهتر است به هنگام انتخاب اسم دقت کنید نامی برای فرزندتان انتخاب کنید که معنی خوبی و خوشبختی را تداعی کند. خوشبختانه سایتها و کتابهای زیادی در این باره وجود دارند که در دسترس شما هستند تا بتوانید بهترین آن را برای فرزندانتان انتخاب کنید.

عواملی که در انتخاب اسم موثر هستند

چند مورد در انتخاب اسم برای کودک بسیار تاثیر گذار است که در ادامه مطلب به آنها اشاره می کنیم.

تناسب با فرهنگ

وقتی اسمی برای فرزند خود انتخاب می کنید دقت کنید که آن اسم با فرهنگ شما تناسب داشته باشد. مثلاً در ایران اسم های اصیل آریایی خیلی مورد توجه و پسند مردم قرار می گیرد و بیشتر این نام ها دارای معنی و آوای زیبایی هستند. از طرفی اسم های محلی دیگری که متناسب با ریشه، اصالت و فرهنگ افراد باشد وجود دارد.

توجه به آینده

خیلی از اسم ها هستند که در دوره کودکی زیبا، بامزه و جذاب به نظر می رسند اما وقتی فرد بزرگ می شود دیگر این اسم ها جذابیت ندارند و برای یک فرد بزرگسال مناسب نیستند. دنبال اسمی باشید که علاوه بر زیبا بودن، کاملاً جدی باشد و برای تمام عمر مناسب فرزند شما باشد.

اسم دیگر فرزندان

خیلی از والدین دوست دارند که اسامی کودکانشان شبیه به هم باشد اما بعضی دیگر معتقدند این کار هیچ لزومی ندارد و نام های متفاوتی برای آنها انتخاب می کنند. چنانچه نام فرزندان شما شباهتی به هم دارد بهتر است نام فرزند جدید خانواده را هم متناسب با اسامی آنها در نظر داشته باشید تا بین کودکان احساس تفاوت ایجاد نشود.

پیشنهاد آی‌بک امداد :  انواع کاربرد لاک پاک کن در خانه | استفاده از لاک پاک کن

متناسب با زمان

همانطور که در بالا گفتیم مفهوم و معنی اسم بسیار مهم است اما متناسب بودن اسم با زمان هم اهمیت زیادی دارد. بسیاری از اسم های ملی و مذهبی هیچ وقت قدیمی نمی شود ولی بیشتر اسم ها اینگونه نیستند. معمولاً مردم دوست دارند که اسم آنها متناسب با شرایط کنونی زندگی باشد و از داشتن اسم قدیمی خیلی رضایت نخواهند داشت. بیشتر افراد کهنسال که در خانواده ها اقدام به گذاشتن اسم برای کودکان می کنند اسم های قدیمی را انتخاب می کنند. بهتر است در کمال احترام آنها را قانع کنید که نامیدن فرزند با اسم های قدیمی باعث خوشحالی کودک شما در آینده نخواهد شد.

تاثیر نام بر اعتماد به نفس کودک

اسم کودک در شکل گیری شخصیت و آینده اش بسیار مهم است. کودکی که دارای اسم نامناسبی است خیلی زود در مدرسه و دیگر موقعیت های اجتماعی مورد تمسخر واقع می شود و اعتماد به نفسش کاهش پیدا می‌کند. پس به این نکته توجه کنید اسمی برای کودک خود انتخاب کنید که باعث تمسخر و کاهش اعتماد به نفس نشود.

تاثیر اسم روی سرنوشت کودک

در مورد این موضوع هیچ توجیه علمی وجود نداشته و نمی‌توان با قطعیت در مورد آن نظر داد اما پژوهش ها نشان داده برخی از افراد به علت داشتن اسامی خاص و معنی آن به یک ویژگی اخلاقی و یا کار خاصی رسیده اند. اسم های پسرانه و شیک 1402/ 2000 اسم پسرمثلاً ممکن است به علت اسمی که دارند ترجیح دهند که شاعر شوند و یا حتی در زندگی هیچ وقت دروغ نگویند. اسم های پر محتوا و زیبا باعث می شود دیگران دید بهتری به فرد داشته باشند و ناخودآگاه به او احترام بیشتری بگذارند و همه این موارد می تواند در سرنوشت و موقعیت اجتماعی فرد بسیار تاثیر گذار باشد.

توافق والدین در انتخاب نام کودک

مهمترین نکته ای که به هنگام انتخاب اسم برای کودک دلبندتان باید به آن توجه کنید این است که با همسرتان در مورد آن تفاهم داشته باشید و به انتخاب هم احترام بگذارید. لازمه آن صحبت کردن و مشورت با همدیگر می باشد. حتی گاهی باید یکی از والدین از خود گذشتگی کرده و خواسته طرف مقابل را بپذیرد. خیلی از افراد هستند که به علت عدم توافق در نامگذاری کودک، هر کدام به یک نام کودک را صدا می زنند. دو اسمه بودن می تواند باعث آسیب هویت کودک شده و موجب سردرگمی او شود. برای انتخاب یک اسم پر محتوا و زیبا می توانید از لیست اسامی که در کتاب ها و یا سایت ها نوشته شده است کمک بگیرید.

سخن پایانی

بسیاری از والدین برای انتخاب نام کودک خود دچار تردید و سردرگمی می شوند. ممکن است اطرافیان و آشنایان پیشنهاداتی برای انتخاب نام کودکتان به شما بدهند اما در نهایت برگزیدن نام مناسب برای کودک دلبندتان بر عهده شما می باشد. بنابراین بهتر است یک انتخاب عالی داشته باشید و اسمی برای کودکان انتخاب کنید که زیبا و بسیار پرمحتوا باشد.

 

تعمیر یخچال شبانه روزی

31

اسم های پسرانه و شیک ۱۴۰۲

امتیاز سردبیر

مجموع امتیاز

اسم های پسرانه و شیک ۱۴۰۲/ ۲۰۰۰ اسم پسر

امتیاز کاربر: ۱.۴۵ ( ۲ نتایج)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا