خدمات پرستاری و مراقبتی

روایت درمانی چیست و چگونه باعث بهبود زندگی می شود؟

شماره تلفن نمایندگی تعمیر یخچال، تلویزیون 021

روایت درمانی نوعی رویکرد درمانی می‌باشد که به اشخاص کمک می کند که با میل خود، کارشناس زندگی خود بشوند. در روایت درمانی تأکید بر روی داستان هایی می باشد که ما به آن داستان ها شاخ و برگ داده و در طول زندگی آنان را با خود می‌کشانیم. در این مقاله از ایبک می خواهیم شما را با روایت درمانی آشنا کنیم.

روایت درمانی چیست؟

روایت درمانی نوع مشاوره می باشد که اشخاص را از مشکلات جدا می داند. این امر می تواند به مراجعه کننده این امکان را بدهد تا از مشکل خود فاصله گرفته و ببیند آیا این فاصله بیشتر از آنکه به او آسیب برساند، چگونه باعث کمک به فرد شده و یا از او محافظت کند؟ با یک دیدگاه جدید، فرد احساس قدرت بیشتری پیدا می کند تا بتواند در رفتارها و الگوهای خود تغییراتی اساسی بدهد. به این صورت می تواند داستان زندگی خود را دوباره برای آینده بازنویسی کند و فارغ از مشکلاتی که دارد، منعکس کننده این می باشد که چه کسی است؟ و چه توانایی هایی دارد؟

روایت درمانی یک روش درمانی می باشد که به اشخاص کمک می کند تا در مورد حل مشکلات خود به یک متخصص تبدیل بشوند و از آن در جهت بهبود کیفیت زندگی خود استفاده کنند. در روایت درمانی تأکید در داستان های زندگی ما می باشد که در ذهن خود این داستان ها را رشد داده و در طول عمر هم در ذهن خود آنها را حمل می کنیم.

همانطور که ما تعاملات و رویدادها را در زندگی تجربه می کنیم، به آن تجربیات هم معنا بخشیده و آنها هم به نوبه خود بر جهان بینی ما تأثیر گذار هستند.

روایت درمانی

تاریخچه روایت درمانی چیست؟

روایت درمانی ابتدا توسط دیوید اپستون و مایکل وایت، مطرح شد. این دو درمانگرانی بودند که باور داشتند دیدن افراد جدا از مشکلاتشان، اهمیت زیادی دارد. روایت درمانی در دهه ۱۹۸۰ گسترش پیدا کرد.

روایت درمانی یک رویکرد توانمندسازی، جهت مشاوره می باشد که یک ماهیت غیر آسیب شناختی و غیر سرزنشی دارد. استون و وایت متوجه شدند که اگر افراد به خود برچسب نزنند و یا خودشان را یک فرد شکست خورده نبینند، اهمیت زیادی دارد.

چه زمانی می توان از روش روایت درمانی استفاده کرد؟

تمام افراد، خانواده ها و زوج ها می توانند از راهکارهای روایت درمانی استفاده کنند. زندگی بیشتر در افرادی که خود را با مشکلات تعریف می‌کنند تحت تأثیر احساساتی مثل «من یک شخص مضطرب هستم» یا «من یک شخص افسرده هستم» می توانند یاد بگیرند که باید مشکل خود را به عنوان چیزی که وجود دارد ببینند، نه به عنوان چیزی که به وسیله آن شناخته می شوند.

از روایت درمانی چه انتظاری دارید؟

در این روش مکالمه را باید به سمتی هدایت کرد که شما تشویق شوید تا در مورد آنچه دوست دارید، حرف بزنید. در این هنگام به طور مداوم باید وضعیت شما توسط پزشک بررسی شود که آیا این مشکل موضوعی هست که شما دوست دارید در مورد آن صحبت کنید یا خیر؟

پیشنهاد آی‌بک امداد :  مزایای پرستاری از بیماران در منزل در مقایسه با بیمارستان

بعد از گذشت مدتی پزشک به شما کمک خواهد کرد تا داستان های مثبت دیگری را هم از زندگی خود برای او بگویید. به این ترتیب می توانید مهارت ها و صفات ذاتی را که می تواند به رفع مشکل شما کمک کند در خودتان به راحتی کشف کنید. وقتی شما بتوانید خود را از مشکل تان جدا ببینید، خواهید دید که چگونه می توان راه های کارآمد و مثبتی را جهت زندگی آینده داشت. شاید در این مرحله لازم باشد با یک روانشناسی مثبت گرا هم صحبت کنید.

روایت درمانی چگونه عمل می کند؟

در روایت درمانی، اتفاقاتی که در گذشته در زندگی شما رخ داده است به شکل یک داستان دیده خواهد شد. بعضی از قسمت های داستان سرنوشت سازتر از قسمت های دیگر است. این داستان ها که معمولاً از وقایع منفی ناشی می شوند، می تواند در آخر هویت شخص را شکل بدهند. بالاتر از هویت فرد، درمانگر زندگی شخص را چند وجهی و دارای امکاناتی می بیند که فقط باید کشف شوند. در روایت درمانی درمانگر به اسم یک متخصص عمل نکرده و فقط به فرد کمک می کند تا به راحتی مشاهده کند که در رابطه با زندگی خودش چگونه است؟ در این روش به افراد کمک می شود تا ارزش ها، رویاها، مهارت ها و اهداف خود را تعریف کنند که بیانگر این است که آنها واقعا چه کسانی هستند؟

به این ترتیب می توانند خود را از مشکلات جدا کنند. آنچه در روایت درمانی به آن می‌پردازند در اصل داستان‌های دفن شده است که می‌تواند زندگی آینده افراد را بازنویسی کند.

مفاهیم کلیدی روایت درمانی

تمرکز روایت درمانی در حول محوری می باشد که فرد از سرگذشت خود بازگو می کند و در طول زندگی آن ها را با خود می کشاند. فرد به تجربیات شخصی خود معنا داده و معنا هایی که به وجود می آورد به وسیله دیگران به او نسبت داده خواهد شد، که باعث می شود دید او به خودش و دنیا تحت تأثیر قرار بگیرد. قصه های زندگی شخص می تواند کار و تصمیم‌گیری و رفتارهای او را تحت تأثیر خود قرار بدهد.

قصه درمانی یا همان روایت درمانی بر اساس اصول زیر پیگیری خواهد شد:

۱- واقعیت یک ساختار اجتماعی است

طرز برخورد ما با دیگران می تواند در تجربه ما از واقعیت زندگی تأثیر بگذرد. این تجربه ها در ارتباط با دیگران باعث خواهد شد که به واقعیت هایی شناخته شده برای ما تبدیل بشود.

۲- واقعیت تحت تاثیر زبان ما قرار دارد.

افراد تجربه های خود را به وسیله زبان برای دیگران توضیح داده و هر کس می تواند تعبیر متفاوتی از برخورد و یا اتفاقی یکسان داشته باشد.

۳- روایت درمانی به ساماندهی و حفظ واقعیت در زندگی کمک می کند.

گسترش یک قصه یا روایت به ما کمک خواهد کرد تا درک و وضوح تجربیات برای ما آسان شود.

۴- در روایت درمانی واقعیت عینی وجود ندارد.

همه افراد در زندگی می توانند واقعیت های متفاوتی از یک تجربه ای مشابه داشته باشند. چیزی که امکان دارد برای ما درست باشد، احتمال دارد برای فرد دیگری نادرست باشد. با اینکه یک داستان احتمال دارد که مثبت باشد و گاهی هم ممکن است منفی باشد، هر داستانی می تواند زندگی ما را در حال آینده و گذشته تحت تأثیر خود قرار بدهد.

پیشنهاد آی‌بک امداد :  راهنمای درمان اضطراب با کمک پرستار | درمان سالمند مبتلا به اضطراب

داستان ها کلاً شامل چهار عنصر می باشند که با یکدیگر کار می کنند این عناصر عبارتند از:

  1. مجموعه‌ای از اتفاقات و وقایع
  2. وقایع در دنباله هم پیوند داده شده اند.
  3. این وقایع در طول زمان اتفاق می افتند.
  4. طبق یک برنامه و طرح رخ داده اند.

عوامل زیادی می تواند در گسترش و پیدایش داستان های ذهنی ما نقش داشته باشد. این عوامل در چگونگی تعاملات و یا رویدادها و همچنین معانی که ما به آنها خواهیم داد، تأثیر زیادی می گذارند که بعضی از این عوامل عبارت می باشند از:

  • رقابت ها
  • سن
  • وضعیت های اقتصادی و یا اجتماعی
  • جنسیت
  • قومیت
  • هویت جنسی

وقتی ما به این عوامل فکر می کنیم ممکن است اعتقاداتی هم درباره آنها داشته باشیم و معنای آنها در جهان بینی ما تأثیرگذار است و اعتقادات ما در پیرامون این موارد شکل خواهد گرفت.

چگونه روایت درمانی می تواند به بیمار کمک کند؟

در روایت درمانی بر روی داستان ها تمرکز می‌شود مخصوصاً داستان هایی که در زندگی مشکل ساز هستند و به نظر می‌آید که مانع از کیفیت بهتر زندگی ما می شوند. در این راه باید یک درمانگر متخصص و آموزش دیده، به ما کمک کند تا این داستان‌ها را کشف کنیم و همچنین اطلاعاتی را پیدا کنیم تا داستان های مشکل دار را به چالش بکشیم.

توضیحاتی سطحی در روان درمانی

ماجراهای پر اهمیت مشکل سازی که معمولاً ما در زندگی با خودمان داریم، احتمال دارد با قضاوت هایی که دیگران نسبت به ما داشته اند، شروع شده باشد. مخصوصاً اگر مسئولی در روی ما نفوذی هم داشته باشد مثل والدین و یا کسانی که مراقب ما هستند.

مثلاً در صورتی که رفتار ما در بچگی به شکلی بوده باشد که پدر و مادر ما را تنبل صدا می کردند، احتمال دارد طرز فکر ما در مورد خودمان، به عنوان یک شخص تنبل شروع شده و این برچسب را در هنگام تجربه های دیگر هم، همراه خود داشته باشیم. این ویژگی می تواند حتی بعد از رشد ما هم ادامه پیدا کرده باشد و توانسته بخشی از داستان زندگی ما شود و همچنین دید ما را نسبت به رفتارها و برخوردهای خودمان با دیگران را هم تحت تأثیر قرار بدهد.

روایت درمانی

نتیجه گیری

در روایت روان درمانی در روی ماجراها و داستان‌هایی که در زندگی برای ما اتفاق می‌افتد، مخصوصاً ماجراهایی که مشکل ساز بوده اند و تلاش های ما را در زندگی مختل کردند، تمرکز می کند. در این راه یک درمانگر آموزش دیده می تواند به ما کمک کرده تا اطلاعاتی را در مورد ماجراهای زندگی خود به چالش بکشیم.

در این مقاله از ایبک تلاش کردیم تا شما را با روایت درمانی آشنا کنیم. امیدواریم مطالبی که در این مقاله بیان شد، برای شما کاربران عزیز مفید بوده باشد.

تعمیر یخچال شبانه روزی

31

روایت درمانی چیست و چگونه باعث بهبود زندگی می شود؟

امتیاز سردبیر

مجموع امتیاز

تاریخچه روایت درمانی چیست؟

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید !

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا